Budapest Alapkezelő

Internetbank Befektetés


Budapest Állampapír Alap

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 1996. feburár 2.
Felügyeleti engedély száma: 110.004-5/95.
Az alap típusa: rövid kötvény
ISIN kód: HU0000702691
Ajánlott minimális futamidő: 6 hónap

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 1,5%
Letétkezelői díj: 0,039%
PSZÁF díj: 0,025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2015.07.28.
Devizanem: HUF
Nevérték: 1
Nettó eszközérték: 129 488 850 718
Árfolyam: 7,871100
1 éves minimum árfolyam: 7,618200
1 éves maximum árfolyam: 7,877200

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt., BNP-Paribas Magyarországi Fióktelepe, Citibank Zrt., ConcordeÉrtékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., UniCredit Bank Hungary Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt., Takarékbank Zrt. A forgalmazó helyek részletes listája megtalálható az alap hivatalos Tájékoztatójában.

Befektetési politika

Az Alap célja, hogy alacsony kockázat vállalása mellett versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot tartja szem előtt, azonban az értékmegőrzésen túl valós értéknövekedést szeretne elérni.
Az Alap eszközeit elsősorban a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokba, kincstárjegyekbe, államkötvényekbe, államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, bankbetétekbe fekteti be. A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix, illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték kevéssé ingadozó növekedésének biztosítása mellett a lehető legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára. A portfólió kialakításánál az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy az Alap teljes kamatkockázata mérsékelt maradjon.

Kockázati profil

A biztonságot, kiegyensúlyozott hozamot kedvelő befektetőket célozza meg az alap. Ideális befektetési forma az alacsony kockázatvállalási hajlandóságú ügyfelek számára.

Napi hozamok szórása (1 év): 0.07%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2015.06.30.
Kincstárjegy: 0,32%
Államkötvény: 56,43%
Vállalati kötvény: 36,28%
Jelzáloglevél: 0,08%
Származtatott termék: -1,73%
Fizetési számla: 0,07%
Betét: 8,54%

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2014.07.28 és 2015.07.28 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2015.06.30.
Időszak Hozam
1 hónap -0,21%
3 hónap -0,23%
6 hónap 1%
1 év* 2,96%
2 év* 4,94%
3 év* 5,81%
4 év* 5,82%
5 év* 5,58%
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

1997 19.73%
1998 18.82%
1999 14.09%
2000 9.81%
2001 9.86%
2002 8.20%
2003 4.52%
2004 10.60%
2005 6.62%
2006 4.94%
2007 6.27%
2008 6.61%
2009 8.87%
2010 4.96%
2011 3.42%*
2012 11.06%*
2013 4.93%
2014 5.71%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Bakos Dezső
info@budapestbank.hu
2006. okt. - Budapest Alapkezelő (portfolió menedzser)

2001. szept.- 2006. okt. OTP Alapkezelő (portfolió menedzser)
az összes kezelt portfólió likviditásának kezelése
pénzpiaci alap menedzselése
RMAX-os portfóliók menedzselése

2000. ápr. - 2001. szept. OTP BANK (letétkezelés, nemzetközi elszámolások)
NAV számolás, nemzetközi elszámolások

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak