Budapest Alapkezelő

Internetbank Befektetés


Budapest Bonitas Plus Alap D sorozat

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2009. november 26.
Felügyeleti engedély száma: EN-III/ÉA-230/2009
Az alap típusa: likviditási
ISIN kód: HU0000708383
Ajánlott minimális futamidő: 1 hónap

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 0.4%
Letétkezelői díj: 0.04%
PSZÁF díj: 0.025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2016.06.01.
Devizanem: HUF
Nevérték: 1
Nettó eszközérték: 20 789 666 561
Árfolyam: 1,667900
1 éves minimum árfolyam: 1,661000
1 éves maximum árfolyam: 1,667900

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt. A forgalmazó helyek részletes listája megtalálható az alap hivatalos Tájékoztatójában.

Befektetési politika

Az Alap célja, hogy a legnagyobb biztonság elve mellett, a gyakran változó magyar pénz- és tőkepiacon a banki betétekkel versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében az Alap eszközeit elsősorban állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti be. Az Alapkezelő az Alap szabad eszközeinek minél gyorsabb befektetésére törekszik.
Az alap a Törvényi meghatározás szerinti tőkevédett Alap.Az Alap tőkevédelme azt jelenti, hogy a befektetési jegy árfolyama egyetlen forgalmazási napon sem lehet alacsonyabb, mint a 30 naptári nappal korábbi, illetve az azt megelőző bármely forgalmazási napra közzétett árfolyam. Amennyiben az ügyfél a befektetési jegyét a vételt követően minimum 30 napig nem váltja vissza, akkor a befektetési politika tőkevédelmet biztosít. A tőkevédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.

Kockázati profil

Alacsony kockázatú befektetési alap, amely a biztonságot és a likviditást tartja szem előtt.
Azok érdeklődésére tarthat számot, akik a befektetéseiket a folyószámla kamatánál nagyobb mértékben kívánják gyarapítani, de pénzükhöz bármikor szeretnének hozzáférni.

Napi hozamok szórása (1 év): 0.00%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2016.04.29.
Kincstárjegy: 44,18%
Származtatott termék: 0,02%
Fizetési számla: 1,36%
Betét: 54,44%

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2015.06.01 és 2016.06.01 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2016.04.29.
Időszak Hozam
1 hónap 0,05%
3 hónap 0,12%
6 hónap 0,19%
1 év* 0,42%
2 év* 0,77%
3 év* 1,51%
4 év* 2,67%
5 év* 3,32%
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2009 0.54%*
2010 4.92%
2011 5.48%*
2012 6.75%*
2013 4.02%
2014 1.56%
2015 0,51%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Bakos Dezső
info@budapestbank.hu
2006. okt. - Budapest Alapkezelő (portfolió menedzser)

2001. szept.- 2006. okt. OTP Alapkezelő (portfolió menedzser)
az összes kezelt portfólió likviditásának kezelése
pénzpiaci alap menedzselése
RMAX-os portfóliók menedzselése

2000. ápr. - 2001. szept. OTP BANK (letétkezelés, nemzetközi elszámolások)
NAV számolás, nemzetközi elszámolások

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak