Budapest Magánnyugdíjpénztár

Internetbank Befektetés

Gyakran ismételt kérdések

 • Mi a Budapest Magánnyugdíjpénztárak hosszú távú stratégiája?
 • A Budapest Magánnyugdíjpénztár mindent megtesz annak érdekében, hogy működését fenntarthassa és tagjainak bizalmát tovább élvezhesse. A Pénztár vezetése teljes mértékben elkötelezett a Pénztár hosszú távú fennmaradása érdekében.


 • Mi történik a tagokkal, ha a Budapest Magánnyugdíjpénztár végelszámolásra kényszerül?
 • Végelszámolás esetén a pénztártagoknak lehetősége van a még megmaradt Magánnyugdíjpénztárak egyikébe átlépni, amennyiben nem lesz már ilyen a piacon, úgy a tagok, vagyonukkal együtt visszakerülnek az állami nyugdíjrendszerbe. Természetesen a visszalépés során elszámolásra kerül visszalépő tagi kifizetésük is.


 • Miért kell tagdíjat fizetni?
 • A 2015. január 1-jén hatályba lépett a Magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény módosítás (továbbiakban Mpt.), mely szerint a tagok legalább 70%-ának rendszeres tagdíjat kell fizetniük egyéni számlájukra. Amennyiben ez nem teljesül, úgy a Pénztár végelszámolásra kerül. (Mpt. 83. §: (1a) A pénztár jogutód nélkül végelszámolással megszűnik, ha a tagdíjfizető tagok száma a megelőző hat hónap átlagában legalább kettő hónapon keresztül a taglétszám hetven százaléka alá csökken.)


 • Miért kell adományt fizetni?
 • A fentiekben említett jogszabály 62/A § (1) bekezdése értelmében: A fedezeti tartalék javára a pénztár a tagdíj, tagdíjcélú támogatás legalább 97,5 százalékát köteles jóváírni. Ez azt jelenti, hogy működésre csak a befizetések 2,5%-a fordítható, ami az éves tagdíjra vetítve 60 Ft. Egyéb bevétel hiányában nem marad más választása a pénztárnak, mint a nyugdíjcélú megtakarítások fenntartása érdekében működési támogatást kérni tagjaitól.


 • Mi történik befizetett tagdíjakkal, ha a tag visszakerül a TB-be akár saját döntése alapján, akár a Pénztár végelszámolása miatt?
 • A Társadalombiztosítási rendszerbe történő visszalépés során a tagok a visszalépő tagi kifizetés részeként, a reálhozammal együtt visszakapják a korábban befizetett tagdíjakat.


 • Miért kérjük már most a 2016. évi tagdíj befizetését?
 • A Pénztárnak már január hónapban el kell érnie a 70%-os tagdíjfizető arányt és mivel a tagok mozgósítása időigényes, így jó előre el kell kezdenünk a tagdíjak beszedését. Tekintve, hogy a Pénztár Szervezeti és Működési Szabályzata a tagdíjak tekintetében lehetővé teszi az előteljesítést, így a Pénztár az egész éves tagdíjat előre elkéri, így nemcsak a tagdíjfizetők 70%-os arányát érjük el a 2016. év minden hónapjára, hanem jelentős kommunikációs költséget is megtakarítunk.