Önkéntes Nyugdíjpénztár

Internetbank Befektetés

Munkáltatói hozzájárulás - adókedvezmények

PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEAZONOSÍTÁS

A Pénzmosási törvény munkáltatók számára is előír azonosítási kötelezettséget, így kérjük, szíveskedjen a személyes átvilágítás céljából mielőbb bármely Budapest Bank fiókot felkeresni.

A beazonosításhoz szükséges nyomtatványok (természetes személyeknek és cégeknek) kitöltésével és Bankfiókban való személyes leadásával tehet eleget a Pénzmosási törvénynek való megfelelésnek.

Kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére a Budapest TeleBank telefonos ügyfélszolgálatán a 06-40-477-777-es helyi tarifával hívható telefonszámon a 2.1.4.3 menüpontok kiválasztásával.

Köszönjük, hogy Ön is hozzájárul adatainak pontos nyilvántartásához!

Rendszeres munkáltatói tagdíj-hozzájárulás, eseti munkáltatói támogatás

A pénztártag befizetéseit a tag munkáltatója rendszeresen vagy eseti jelleggel kiegészítheti, illetve részben vagy egészben átvállalhatja. Jogi és adó szempontból két lényegesen különböző támogatási forma a rendszeres munkáltatói tagdíj-hozzájárulás, és az eseti, vagy rendszeres támogatás (támogatói adomány).

A rendszeres munkáltatói tagdíj-hozzájárulást a munkáltató minden munkavállalóra egységesen megállapított hozzájárulási mérték (pl. egységes összeg, a jövedelmek egységes százaléka, vagy ún. cafeteria keret) meghirdetésével kezdeményezi, majd a munkáltató és a pénztár a tagdíj-hozzájárulás módjáról és lebonyolításáról szerződést köt (Munkáltatói szerződés/Cafeteria szerződés). A munkáltatói tagdíj-hozzájárulást a szerződésben foglaltak szerint kell a pénztár felé teljesíteni. Azon dolgozók számára, akik 15 éven belül elérik a nyugdíjkorhatárt, az általánostól eltérő mértéket is megállapíthat a munkáltató.

A támogatói adomány alkalomszerű jutalmazásra, vagy a dolgozók egy szűkebb körének eseti, vagy rendszeres premizálására alkalmazható. A támogató cég és a pénztár ebben az esetben is szerződést köt a támogatás lebonyolításáról és az átutalt összeg felosztásáról. Ebben az esetben a munkáltató Támogatási Szerződést köt a pénztárral, amelyben rögzíteni kell a támogatott dolgozók körét és a felosztás módját. A támogatás mértékét és a támogatott dolgozók körét egységes szabályok szerint kell megállapítani, a lehetséges megkülönböztetéseket dolgozók között az Alapszabály tartalmazza. A munkáltatói támogatást a szerződésben foglaltak szerint kell a pénztár felé teljesíteni. 

Adókedvezmények a Munkáltatók számára

A tagdíjhozzájárulás (és -kiegészítés) a foglalkoztatók számára a munkabérjellegű kifizetésekhez képest jelentősen költségkímélőbb juttatási forma, mivel amellett, hogy költségként elszámolható, havonta a mindenkori minimálbér 50%-áig társadalombiztosítási és egyéb járulék-mentességet is élvez. (A kedvezmény több hónapra nem vonható össze!)

A támogatói adományként nyújtott juttatás összegtől függetlenül mentes a társadalombiztosítási és egyéb járulékoktól. Az eseti támogatás (adomány) összege költségként elszámolható.