Önkéntes Nyugdíjpénztár

Internetbank Befektetés

Munkáltatói szerződések

Amennyiben munkáltatói hozzájárulást kíván adni pénztártag munkavállalói részére, úgy munkáltatói szerződést, vagy cafeteria szerződést kell kötnie a pénztárral. A szerződést 2 példányban kell kitöltenie és a pénztár részére aláírva megküldenie. A pénztár aláírás után 1 példányt visszajuttat az Ön részére.

Amennyiben támogatói adományt kíván adni, támogatói szerződést kell kötnie a pénztárral. A támogatói szerződést is 2 példányban kell kitöltenie és a pénztár részére aláírva megküldenie. A pénztár aláírás után 1 példányt visszajuttat az Ön részére.

A munkáltatói hozzájárulás és támogatói adomány utalásakor egy összesítő listát kell küldenie a pénztár részére, melyben fel kell tüntetnie a jogosult pénztártag(ok) nevét, pénztári azonosítóját, vagy adószámát és a jogosult(ak) részére jóváírandó összeget. A mellékelt összesítő lista alapján tudja jóváírni a pénztár a pénztártagok egyéni számláin az őket megillető befizetéseket. Az utaláshoz szükséges listát kiállíthatja a szerződések mellékletében szereplő adatlapokon is, de küldheti más formátumban is. Ami fontos, hogy a kért adatok hiánytalanul megadásra kerüljenek.

A szerződéseket a mellékeltekkel együtt a kapcsolódó linkeken éri el.