Budapest Bank

Internetbank Befektetés

Alapítványok

A "Budapest Bank Budapestért" Alapítvány

A "Budapest Bank Budapestért" Alapítvány 100 millió Ft-os alaptőkével azzal a céllal jött létre 1991-ben, hogy hozzájáruljon a főváros fejlődéséhez, szellemi és kulturális értékeinek megőrzéséhez és gyarapításához, a város és polgárai életének javításához. Az alapítvány ezen célokkal összhangban karolja fel a fővárosért tevékenykedőket célkitűzéseik megvalósításában. Az alapítvány 2004 óta közhasznúsági besorolással rendelkezik.

Az alapítvány kuratóriuma minden naptári félév elején közzéteszi pályázati felhívását, mely alapján támogatásért folyamodhatnak mindazon magánszemélyek és nonprofit (civil) szervezetek, akik, és amelyek a főváros szellemi-, kulturális és tudományos életének, a művelődésnek, az épített és természeti környezet védelmének, a műemlékek és a kulturális örökség megőrzésének, egy egészségesebb Budapest megteremtésének, a humán szolgáltatások javításának és az esélyegyenlőség megteremtésének érdekében és területén tevékenykednek.
A pályázók támogatására az alaptőke hozama, illetve a pénzügyi adományok szolgálnak fedezetül.

Az egy pályázathoz igényelhető támogatás felső határa: 500 ezer Ft, a támogatás odaítélésénél nem szükséges önrészt felmutatni. A vissza nem térítendő, egyösszegű pénzbeli támogatás - a megadott és a honlapunkon is közzétett szabályok szerint - elszámolás-köteles.

Az alapítványi célok minél hatékonyabb megvalósítása érdekében kezdetektől fogva szorosan együttműködünk a Fővárosi Önkormányzattal. A közös célok és az alapítvány elismertségének köszönhetően 2003-tól 2012-ig négy fővárosi közművállalat - Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt., Budapesti Távhőszolgáltató Zrt., Fővárosi Vízművek Zrt., Fővárosi Csatornázási Zrt. - kapcsolódott be az alapítvány pénzügyi támogatási rendszerébe, segítve a pályázók támogatását.

Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:

  • elnök: Tarlós István főpolgármester
  • társelnök: Ráday Mihály, Europa Nostra-díjas örökségvédő, Kossuth-díjas művészettörténész, operatőr, rendező,
  • Dr. Finta József, Kossuth-djas, Ybl- és Magyar Művészetért-díjas építész, címzetes egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
  • Dr. Bánfalvi István, nyugdíjas szociálpolitikus
  • Malárik Pálcza Edit, pénzügyi vezérigazgató-helyettes, Budapest Bank Zrt.
  • Dr. Rolek Ferenc, humán erőforrás vezető, vezérigazgató-helyettes, Budapest Bank Zrt.
Az Alapítvány számlaszáma:
10102093-03036603-00000007
 


Pályázati támogatás elszámolásának dokumentumai

Eredményhirdetés galériák

Közhasznúsági jelentések