Budapest Bank

Internetbank Befektetés

Állampapírok

Mi az állampapír? "A magyar állam által kibocsátott, államilag garantált visszafizetésű, kamatozó értékpapír..."

Az állampapír egy olyan mérsékelt kockázatú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, melyet a magyar állam a költségvetési hiány finanszírozására bocsát ki.

Ügyfeleink állampapírok vételére és eladására szóló megbízásaikat bármelyik Budapest Bank Bankfiókban megadhatják.

Az állampapírokba történő befektetés előnyei:

  • Biztonság: az állampapír az egyik legbiztonságosabb befektetési forma, mivel visszafizetése államilag garantált (állami garancia a névértékre és a kamatra, a követelés nem évül el).
  • Magas, előre kiszámítható hozam: általában a betéti szinteket meghaladó hozamot biztosít; amely előre pontosan kiszámítható, amennyiben a befektető az értékpapírokat a futamidő végéig megtartja.
  • Likviditás: az állampapírok másodlagos piaci forgalomban, piaci áron, lejárat előtt értékesíthetők.
  • Rugalmasság: változatos, többféle futamidő, egységes címletezés.
  • Alacsony költség: az állampapírok a letétkezelőnél értékpapírszámlán vagy értékpapír-letéti számlán helyezhetők el, így őrzésük biztonságos és alacsony költséggel jár.
  • Vétel és eladás esetén a Budapest Bank nem számol fel jutalékot.

Megkülönböztetünk éven túli (Államkötvény) és éven belüli (Diszkont kincstárjegy) lejáratú állampapírokat:

Államkötvények

Egy évnél hosszabb futamidejű, kamatozó állampapír. Az ÁKK Zrt. 3, 5, 10 és 15 éves eredeti futamidejű államkötvényeket bocsát ki, melyek fix kamatozásúak és évente egyszer fizetnek kamatot. Az alapcímlet 10 000 Ft. Az új sorozatokat dematerializált formában bocsátják ki. A kötvénysorozatokat a kibocsátást követően bevezetik a Budapesti Értéktőzsdére.

Diszkont kincstárjegyek

Egy évnél rövidebb futamidőre, 3-6-12 hónapra kibocsátott, bemutatóra szóló, szabadon átruházható értékpapír. A kincstárjegy kamatot nem fizet, a névértéknél alacsonyabb, ún. diszkont áron kerül forgalomba, lejáratkor pedig a névértéket fizeti vissza.

Például a 10 000 Ft névértékű papírt 97,5%-os árfolyamon, 9750 Ft-ért vesszük meg, a lejárat 90 nap múlva esedékes. A nyereségünk (2,5:97,5) 2,564% a 90 napra, ez éves szinten 10,25% hozamnak felel meg.

A számítás módja: Mivel a papírt diszkont áron vesszük meg 9750 Ft-ért, a nyereségünk 250 Ft, ezért a nyereség összegét osztjuk az értékpapír árával. A hozamszámításnál a nyereséget (%) szorozzuk 360 nappal, majd elosztjuk 90 nappal, ami a hátralévő futamidő. Ezek az értékpapírok is dematerializáltak.

Az adott napon a BB fiókhálózatában megvásárolható és értékesíthető állampapírokról fiókokban tájékozódhat.

Árfolyam

A forgalmazásba bevont állampapírokat az Ügyfelek a bank által publikált eladási árfolyamon vásárolhatják meg. Ha a lejárat előtt kívánják értékesíteni értékpapírjaikat, úgy azokat a Bank által meghirdetett vételi árfolyamon adhatják el. A lejárat előtt visszaváltott állampapír hozama eltérhet a vásárláskor meghatározott hozamtól. Az aktuális árfolyamokról, a megvásárolni kívánt értékpapírokkal elérhető hozam mértékéről a bank ügyintézői készséggel adnak felvilágosítást.

Kamat, hozam

A kamat az az összeg, amit a kibocsátó fizet a tulajdonosok részére előre meghatározott módon, időben és mértékben.

A hozam a befektetésen elért nyereség és a befektetett tőke hányadosa. A különböző befektetési formák összehasonlíthatóságának megkönnyítése érdekében a hozamot éves százalékban szokták megadni.

Forgalmazással összefüggő szolgáltatások

Az ügyfelek által megvásárolt értékpapírok a Budapest Bank által vezetett értékpapír-számlára kerülnek. Bankunk egyúttal - az ügyfél külön rendelkezése esetén - gondoskodik a megvásárolt állampapírok esedékes kamatának, valamint a lejáratkori tőke- és kamatösszegének beszedéséről, és azoknak a Budapest Banknál vezetett számlán történő jóváírásáról.

Jutalékok, díjak

Az eladás és vétel során forgalmi jutalékot a Budapest Bank nem számít fel. Az értékpapír-letéti számlához kapcsolódó számlavezetési és egyéb díjakat, jutalékokat Bankunk hatályos kondíciós listája tartalmazza.

MAX index:

Magyar Államkötvény Index. A magyar állampapirpiac leglikvidebbnek számitó fix kamatozásu és egy évnél hosszabb hátralévo futamidejü államkötvényeinek teljes hozam indexe. Az index nemcsak a kötvények árfolyamának változását, hanem a kamatokat is figyelembe veszi és azokat a kosár egészét figyelembe véve újra befekteti. A MAX index számos intézményi befekteto számára "benchmarkot", azaz teljesitménymércét jelent. A kosárban szereplo papirok az összes államkötvény mintegy 64 százalékát képviselik.

RMAX index:

Az RMAX index a rövid futamideju állampapírok árfolyamváltozásait jellemzo mutató kosarában három hónap és egy év közötti hátralévo futamideju államkötvények, valamint a Diszkont Kincstárjegyek találhatók. Az index 100 pontról indult 1996. december 31-én. Az RMAX index a rövid futamideju állampapírok árfolyamváltozásait jellemzo mutató, kosarában" három hónap és egy év közötti hátralévo futamideju államkötvények, valamint a Diszkont Kincstárjegyek találhatók.

Milyen állampapír vásárlására van lehetősége?

A Budapest Bank jelenleg diszkont kincstárjegyeket kínál.
15 millió feletti kincstárjegy vásárlásnál egyedi árfolyamot alkalmazunk, amely a hozamot tovább növeli.

Mit kell tennie, ha állampapírba kívánja fektetni pénzét?

Mindenekelőtt egy értékpapír-számlát kell nyitnia bármely Budapest Bank fiókban, ehhez kérjük hozza magával személyi igazolványát és adókártyáját. A megvásárolni kívánt értékpapírok ellenértékét pénztári készpénzbefizetéssel vagy átutalással egyenlítheti ki. Utóbbi esetben a fedezetet már a szerződéskötés előtt biztosítania kell. A szerződéskötést követően számlán azonnal megjelenik a vásárolt értékpapír, eladásnál azonnal kifizetjük az ellenértéket.