speech logo-budapestbank-online logo-budapestbank-personal check-circle ft-percent hand-ft thm-percent clock-ft calendar-duration bubble-ft tooltip calculator handshake info-circle like logo-budapestbank operator partners phone phone-callback phone-circle phone-wired plus arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up calculator-minus calculator-plus

Megalapozni a gyermekvállalást?
Babaváró kölcsönünkkel lehetséges!

Anyagi támogatás családalapítás előtt álló családoknak.

THM: 0,43%1, THM: 5,77%2

Várjuk a babákat!

A Babaváró támogatás egy olyan állami támogatási forma, melyet a gyermekvállalás és a gyermeknevelés támogatása érdekében Magyarország Kormánya nyújt valamely hazai hitelintézeten (jelen esetben Budapest Bankon) keresztül. Ennek keretén belül igénybe vehető:

mark-check kamattámogatás és

mark-check gyermekvállalási támogatás

Babaváró támogatás felépítése:

Magyarország kormánya nyújtja:

Kamattámogatás

Gyermekvállalási támogatás

+

Jelen esetben Budapest Bank nyújtja:

Kölcsönösszeg

A Babaváró kölcsön jellemzői

Kölcsön összege maximum 10 millió Ft

Futamidő maximum 20 év, melybe nem számít bele az 1. gyermek érkezését/ örökbefogadását követő 3 éves szüneteltetés

A kölcsön bármilyen célra fordítható

 • mark-check Kamatmentes a teljes futamidő alatt, ha a kölcsönszerződés aláírását követő első öt évben az alábbi események bármelyike bekövetkezik:
  • Legalább egy gyermek megszületik,
  • 12. hetet elérő várandósság (magzat)*
  • Legalább egy, 2019.07.01. után született gyermek örökbefogadása**
  * a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzat után, ha a várandósság a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennáll, és a magzat legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszakon belül betölti a várandósság 12. hetét.

  **2019.07.01.napját követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé.
 • mark-check Havi törlesztő részlet + kezességvállalási díj maximális összege 50.000 Ft a kamattámogatás időszaka alatt
 • mark-check A kezességvállalási díj mértéke az év elején fennálló tartozás 0,5%-a/ év
  Példa: 10 millió Ft Babaváró kölcsön 20 éves futamidőre:
  Havi törlesztőrészlet + kezességvállalási díj összege az 1. évben: 45.883 Ft (41.667 Ft + 4.167 Ft kezességvállalási díj)
 • mark-check A Bank köteles a hiánytalan kérelem átvételét követő 10 munkanapon belül elbírálni a kölcsönigényt
 • mark-check Állami kezességvállalással nyújtott kölcsön
 • mark-check Kölcsönbírálati díj, folyósítási díj, előtörlesztési díj nincs

Kalkulálja ki törlesztőrészletét!

Kölcsöntulajdonságok

Kölcsönösszeg
Ft

min. 1 000 000 Ft

max. 10 000 000 Ft

Futamidő
hónap

min. 72 hó

max. 240 hó

Kalkuláció eredménye

Ki igényelhet Babaváró kölcsönt?

Az alábbiakban nézzük meg milyen alapfeltételek teljesülése mellett igényelhető a Budapest Banknál Babaváró támogatás és kölcsön. Fontos, hogy itt már a támogatásra való jogosultság és a kölcsönigénylés feltételeit együttesen mutatjuk be.

 • Együttes igénylőként csak házaspárok igényelhetik, más szerepelő nem vonható be, akkor sem ha csak a kölcsönképesség javítása érdekében történne.
 • Mindkét igénylő magyar állampolgár (vagy külföldi állampolgárként érvényes tartózkodási joggal rendelkezik.
 • Állandó magyarországi lakcím mindkét fél esetében előírás.
 • Legalább az egyik fél az igényléskor betöltötte 21. életévét,a másik fél legalább 18. éves , lejáratkor pedig maximum a betöltött 75. év az elvárás.
 • Feleség igénylő nem töltheti be a 41. életévét (tehát még nem múlt el 41 éves).
 • Legalább az egyik házasfél minimum 3 éve folyamatosan biztosítottnak minősül a Társadalombiztosításról szóló jogszabály alapján, vagy legalább 3 éve nappali képzésben hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy magyar állampolgár házasfél más államban TB biztosított
 • Egyik fél sem szerepel aktív vagy passzív tartozással KHR listán.
 • Egyik félnek sincs köztartozása, amiről legalább a kérelmen nyilatkoznak.
 • Egyik fél sem büntetett előéletű vagy az igénylő a büntetett előélethez fűződő jogkövetkezmények alól már mentesült a 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése kapcsán.
 • Szereplőknek elérhetőségi telefonszám és e-mail cím megadása kötelező.
 • igénylők esetében nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amelynek alapján a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető, és
 • igénylők vállalják, hogy legalább egyikük a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbefogadott gyermekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásában neveli.
 • Kizárólag magyar állampolgár Magyarországon szerzett alkalmazotti vagy vállalkozói jövedelme fogadható el.
 • Több típusú jövedelem esetén is csak az egy forrásból származó jövedelem vehető figyelembe (vagy csak vállalkozói, vagy csak alkalmazotti, kivétel a szociális jellegű jövedelem lásd lentebb.).
 • Szereplőnként külön-külön legalább a mindenkori minimálbérnek megfelelő nettó összeg megléte szükséges, vagy ha csak egyik fél igazol jövedelmet, akkor minimum 130 ezer forint nettó havi jövedelmet kérünk igazolni, és ebben az esetben kizárólag a férj jövedelmét tudjuk elfogadni.
 • A jövedelmet igazoló igénylő legalább a 21. életévét betöltötte.
 • A munkáltató ellen nincs a Bank által meghatározott bejegyzett negatív információ a cégnyilvántartásban.
 • A munkáltatónak rendelkeznie kell vezetékes telefonnal vagy előfizetéses mobiltelefonnal (a cég vagy cégtulajdonos nevére és a cég címére kell szólnia).
 • Alkalmazottak esetén igénylés idején fennálló próbaidő nem elfogadható.
 • Alkalmazottak esetén legalább 6 hónapos folyamatos munkaviszony az elvárás a jelenlegi munkahelyen, határozatlan munkaszerződés mellett.
 • Határozott munkaviszony csak akkor fogadható el, amennyiben a munkaszerződés hossza legalább már legalább egy éve fennáll és a jelenlegi szerződésből még legalább 3 hónap hátra van. Amennyiben nincs már hátra 3 hónap, akkor rendelkezésre áll a továbbfoglalkoztatottságot megerősítő munkáltatói szándéknyilatkozat.
 • Alkalmazotti bér mellé leigazolt bónusz, jutalom, jutalék, mozgó bér, műszakpótlék, túlóradíj, stb. elfogadható, amennyiben a munkáltatói igazoláson feltüntetésre kerül a pontos összege és annak rendszeressége. Nem elfogadható például a cafeteria, napi díj, szerviz díj vagy üzemanyag megtakarításként igazolt jövedelem.
 • Táppénzes jövedelem csak akkor fogadható el, amennyiben igényléskor már aktív a munkaviszony.
 • Családi pótlék, CSED, GYES, GYED, CSET elfogadható az alkalmazotti munkabér és az igazolt vállalkozói jövedelmen felül is, amennyiben eléri a mindenkori minimálbér nettó összegét.
 • Vállalkozók esetében 1 lezárt üzleti év megléte az elvárás.
 • KATA szerint adózó egyéni vállalkozó, vagy társas vállalkozás esetén 12 havi működési múlt is elfogadható.
 • KATA szerinti adózásból származó jövedelem csak egyéni vállalkozóktól fogadható el, társas vállalkozások KATA jövedelme nem elfogadható.
 • A vállalkozásnak nem lehet fennálló köztartozása és a Bank által meghatározott negatív bejegyzése a cégnyilvántartásban.
 • Vállalkozó ügyfél NAV által igazolt jövedelméből csak az összevontan adózott jövedelem és ezen belül a munkabér jellegű jövedelem és / vagy vállalkozói kivét fogadható el (NEM elfogadhatóak az elkülönülten adózott jövedelmek, pl.: osztalék, befektetések hozama, tőkepiaci műveletekből származó jövedelem bérbeadásból vagy ingatlan eladásból származó bevétel, stb.)

Kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez kölcsönképesnek minősít.

Kérjen visszahívást a bővebb információért!

Még 50 karaktert írhat be.


+36

Még 50 karaktert írhat be.


Még 50 karaktert írhat be.

Visszahívást szeretnék
A "Visszahívást szeretnék" gombra való kattintással tudomásul veszem az Adatkezelési tájékoztatót és egyúttal hozzájárulok az általam megadott személyes adatok fentiek szerinti kezeléséhez.
Az igénylés feltétele, hogy ne szerepeljen a neatív KHR listán, illetve a Banknál meglévő hitelein ne legyen fizetési elmaradása.

Milyen események befolyásolják a törlesztési kötelezettséget?

1. gyermek érkezése

Ha a futamidő első 5 évében
 • legalább egy gyermek megszületik, vagy
 • 12 hetet elérő várandósság áll fenn*, vagy
 • legalább egy, 2019.07.01. után született gyermek örökbefogadásra kerül**

úgy

 • A törlesztés 3 évig szüneteltetésre kerül, és
 • A kölcsön a teljes futamidő alatt kamatmentes marad.

Feltétel, hogy legalább az egyik házasfél még magyarországi lakcímmel rendelkezzen.

A szüneteltetési kérelmet
 • a kölcsönkérelemmel együtt is be lehet nyújtani, amennyiben már legalább 12 hetes a magzat,
 • a Banknál kell benyújtani,
 • benyújtását követő legfeljebb 3. naptól szüneteltetni kell a havi törlesztőrészletek fizetését.

* a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzat után, ha a várandósság a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennáll, és a magzat legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszakon belül betölti a várandósság 12. hetét. Magzatra való tekintettel benyújtott szüneteltetési kérelem esetén a gyermek élve vagy halva történő születését (vagy a magzatelhalást) legkésőbb annak bekövetkezését követő 60. napig igazolni kell.

**2019.07.01.napját követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé.

2. és 3. gyermek érkezése

Az Adós(ok) gyermekvállalási támogatásra jogosultak, melynek összege:
 • 2. gyermek után a fennálló tartozás 30%-a,
 • 3. gyermek után a fennálló tartozás 100%-a.

Gyermeknek minősül a kölcsönszerződés megkötésével egyidőben, vagy szerződéskötés után meglévő

 • legalább 12 hetes magzat*, vagy
 • 2019.07.01. után született, vér szerinti gyermek, vagy
 • 2019.07.01. után született, örökbefogadott gyermek (utóbbi esetén az örökbefogadást engedélyező határozat végleges).

ha ezen esemény a kölcsönszerződés megkötésével egyidőben, vagy ezután követően következik be.

A gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a Budapest Bankhoz kell benyújtani, legkésőbb a gyermek megszületését vagy jogerős örökbe fogadását, a magzat elhalása vagy halva születése esetén az arra vonatkozó igazolás keltét követő 60. napig.

A gyermekvállalási támogatást
 • a bankon keresztül kell igényelni,
 • az állam (Kincstár) folyósítja a bank felé,
 • a Bank előtörlesztésként számolja el,
 • igénylésének feltétele, hogy legalább az egyik házasfél még magyarországi lakcímmel rendelkezzen.

Ikerterhesség esetén a kölcsönkérelemmel egy időben kérhető

 • a törlesztés 3 évre történő felfüggesztése, és
 • a 30%-os és/vagy 100%-os gyermekvállalási támogatás (kettes illetve hármas ikermagzat megléte esetén).

A 2. gyermek érkezésekor a törlesztés ismét 3 évre szüneteltetésre kerül, az Ügyfél kérelme alapján és a 3 éves szüneteltetés lejáratát megelőző 60. napig kérhető a szüneteltetés 2 évvel történő meghosszabbítása.

*Magzatra való tekintettel benyújtott támogatási kérelem esetén a gyermek élve vagy halva történő születését, vagy a vetélést utólag igazolni kell.

Ha a kölcsönkérelmet és/vagy a gyermekvállalási támogatást a várandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően nyújtják be, és azzal egyidejűleg a törlesztés szüneteltetését is igénylik, abban az esetben a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma vagy a kezelőorvos által a Korm. rendelet 2. melléklete szerinti igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kérelem benyújtásának napját.

Hasznos dokumentumok és linkek

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A Babaváró támogatás részletes jogszabályi feltételeit a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III.12.) Kormányrendelet tartalmazza. További tájékoztatás a http://www.csalad.hu/csaladvedelmiakcioterv honlapon található. A hirdetésben szereplő kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtjuk.

A Bank a THM (teljes hiteldíj mutató) meghatározása során a Babaváró kölcsönről szóló aktuális Hirdetmény hatálybalépésének napján érvényes, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. által közzétett 5 éves aukciós átlaghozam 130%-át veszi figyelembe. A THM érték meghatározása az aktuális általános, illetve a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint, valamint azzal a feltételezéssel került megállapításra, hogy a kölcsön a Babaváró kölcsönről szóló aktuális Hirdetmény hatálybalépésének hónapjában folyósításra kerül. A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.
A THM számításakor figyelembe vett díjak/költségek:
- visszafizetett kamat
- törlesztési számla havi számlavezetési díja – 0 Ft. A kölcsön törlesztéséhez a Bank a 2009. évi CLXII. törvény (a fogyasztónak nyújtott hitelről) 14/A. § (3) a) pontjának megfelelő, 0 Ft havi számlavezetési díjú Bázis J számlacsomagot írja elő kötelezőnek. Az igénylő (adós) választhat ettől eltérő számlacsomagot a kölcsön törlesztéséhez, de a Bank a THM számítása során az általa kötelezőnek előírt Bázis J számlacsomag díjmentes havi számlavezetését veszi figyelembe.
- megfizetett kezességvállalási díj

1A kölcsön összege 10 000 000 Ft, futamideje 20 év, kezességvállalási díj mértéke a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5%-a. A teljes futamidő alatt az állami kamattámogatás fennáll. Az első gyermek a 60. hónapban megszületik, több gyermek a futamidő alatt nem születik. Az ügyfél a 60. hónapot követően él a 3 éves törlesztés szüneteltetése lehetőségével. A THM 0,43 %, a havi törlesztőrészlet 41 667 Ft, a kezességvállalási díj induló havi összege 4 167 Ft, a kölcsön teljes díja 524 322 Ft, a fizetendő teljes összeg (törlesztőrészletek és kezességvállalási díjak összege) 10 524 322 Ft.

2A kölcsön összege 10 000 000 Ft, futamideje 20 év, kezességvállalási díj mértéke a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5%-a. Kamatozás típusa: 5 éves kamatperiódusokban rögzített kamatozású. A kölcsön ügyleti kamata ötévente változhat, kivéve, ha a kamattámogatásra való jogosultság megszűnik, mert a megszűnésével új kamatperiódus kezdődik. A gyermek a 60. hónapig nem születik meg, ezért az addig igénybe vett állami támogatást az ügyfél egy összegben köteles visszafizetni. Az ügyleti kamat mértéke a 61. hónaptól 6,82%-re módosul, a 2020.10.01-én hatályos feltételek szerint. A THM 5,77%, a havi induló törlesztőrészlet 41 667 Ft, a havi törlesztő részlet a 61. hónaptól 66 659 Ft, a kezességvállalási díj induló havi összege 3 299 Ft, a kölcsön teljes díja 6 789 297 Ft, a fizetendő teljes összeg (törlesztőrészletek, a kezességvállalási díj és a visszafizetendő kamattámogatás összege) 16 789 297 Ft.

A hirdetésben szereplő kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtjuk.