Podílové fondy (BF Money Fondy)

Přehled fondů podle kategorií BAMOSZ.

Dluhopisový/Krátkodobý dluhopisový

Fondy s krátkodobými dluhopisy poskytují svým investorům podíly z výnosů státních a podnikových dluhopisů s krátkodobou splatností, při podstoupení nízkého rizika.

Smíšený/vyrovnaný smíšený

Poměr aktiv typu akcie zastoupených v portfoliu je 35-65%.

Dluhopisový/Perpetuitní dluhopisový

Fondy s perpetuitními dluhopisy poskytují svým investorům podíly z výnosů státních a podnikových dluhopisů, bez vymezení průměrné zbývající doby trvání, při podstoupení středního rizika.

Akciové

Akciové fondy poskytují svým investorům podíly z výnosů globálních a různých regionálních akciových trhů, při podstoupení vysokého rizika.

Ostatní

Fondy zařazené do kategorie ostatní sledují takovou investiční politiku, kterou se zásadně odlišují od standardních podílových fondů.