Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)Budapest befektetési alapok

Az alapok felsorolása a BAMOSZ kategóriák szerint:

Kötvény/Rövid kötvény

A rövid kötvényalapok a rövid lejáratú állami és vállalati kötvények hozamából nyújtanak részesedést befektetőiknek, mérsékelt kockázat mellett.

Kötvény/Hosszú kötvény

A hosszú kötvényalapok a hosszabb lejáratú állami és vállalati kötvények hozamából nyújtanak részesedést befektetőiknek, közepes kockázat mellett.

Kötvény/Szabad futamidejű kötvény

A szabadfutamidejű kötvényalapok az állami és vállalati kötvények hozamából nyújtanak részesedést befektetőiknek, az áltlagos hátralevő futamidő mértékének megkötése nélkül, közepes kockázat mellett.

Részvény

A részvényalapok a globális és a különböző regionális részvénypiacok hozamából nyújtanak részesedést a befektetőiknek, magas kockázat mellett.

Árupiaci

Az árupiaci alapok a különböző áruféleségek hozamából nyújtanak részesedést befektetőiknek.

Abszolút hozamú

Azon alapok, amelyek tőkepiaci környezettől független pozitív hozam elérésére törekednek, és kiinduló pontként a kockázatmentes hozam meghaladását tekintik.

Egyéb

Az egyéb kategóriába sorolt alapok olyan befektetési politikát követnek, amelyek jelentősen eltérnek a sztenderd befektetési alapoktól.

Megszűnt alapok

A közelmúltban megszűnt Budapest Befektetési Alapok.