Budapest Alapkezelő

Internetbank BefektetésBudapest befektetési alapok

Az alapok felsorolása a BAMOSZ kategóriák szerint:

Pénzpiaci/Likviditási

A legalacsonyabb kockázatú alapok, amelyek versenyképes hozamukkal kiváló alternatívái a bankbetéteknek.

Pénzpiaci/Pénzpiaci

Alacsony kockázatú alapok, amelyek versenyképes hozamukkal kiváló alternatívái a bankbetéteknek.

Kötvény/Rövid kötvény

A rövid kötvényalapok a rövid lejáratú állami és vállalati kötvények hozamából nyújtanak részesedést befektetőiknek, mérsékelt kockázat mellett.

Kötvény/Hosszú kötvény

A hosszú kötvényalapok a hosszabb lejáratú állami és vállalati kötvények hozamából nyújtanak részesedést befektetőiknek, közepes kockázat mellett.

Kötvény/Szabad futamidejű kötvény

A szabadfutamidejű kötvényalapok az állami és vállalati kötvények hozamából nyújtanak részesedést befektetőiknek, az áltlagos hátralevő futamidő mértékének megkötése nélkül, közepes kockázat mellett.

Részvény

A részvényalapok a globális és a különböző regionális részvénypiacok hozamából nyújtanak részesedést a befektetőiknek, magas kockázat mellett.

Árupiaci

Az árupiaci alapok a különböző áruféleségek hozamából nyújtanak részesedést befektetőiknek.

Abszolút hozamú

Azon alapok, amelyek tőkepiaci környezettől független pozitív hozam elérésére törekednek, és kiinduló pontként a kockázatmentes hozam meghaladását tekintik.

Tőkevédett

A tőkevédett alapok közép távú befektetések, amelyek elérhetővé teszik a kockázatos piacokat a befektetett tőke kockáztatása nélkül.

A Budapest Bank hálózatában az alábbi alapokra a jegyzési időszak lezárultát követően (2013.07.19-tól) csak 5%, min. 10 000 Ft-os vételi díj mellett adható vételi megbízás!

Egyéb

Az egyéb kategóriába sorolt alapok olyan befektetési politikát követnek, amelyek jelentősen eltérnek a sztenderd befektetési alapoktól.

Franklin Templeton Alapok

A Budapest Bank Zrt. fiókhálózata - a Budapest Alapkezelő által - kezelt alapokon túl, a Franklin Templeton alábbiakban felsorolt befektetési alapjait is forgalmazza.

Ezen alapok vonatkozásában adható megbízások minimális értéke 1000 EUR.

Megszűnt alapok

A közelmúltban megszűnt Budapest Befektetési Alapok.