Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)


Budapest High Yield Vállalati Kötvény Alap

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2015. október 22.
Felügyeleti engedély száma: H-KE-III-789/2015
Az alap típusa: szabad futamidejű kötvény
ISIN kód: HU0000715255
Ajánlott minimális futamidő: 3 év

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: Citibank plc. Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 1,35%
Letétkezelői díj: 0,04%
PSZÁF díj: 0,025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2020.05.25.
Értékpapír devizaneme: HUF
Árfolyam: 0,862789
1 éves minimum árfolyam: 0,812470
1 éves maximum árfolyam: 1,090571
Alap devizaneme HUF
Alap nettó eszközértéke: 4 065 720 636,00

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt., Erste Befektetési Zrt., UniCredit BankHungary Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

Befektetési politika

Az Alap ügyfelei számára kockázatos és biztonságos befektetések megfelelő kombinációjával vonzó kockázat-hozam profilú befektetési alternatívát kíván nyújtani. Az alap célja, hogy minimum 3 éves időtávon a pénzpiaci- és magyar állampapír alapokat meghaladó hozamokat érjen el, ezen alapoknál érdemben magasabb, ugyanakkor a tiszta részvényalapoknál alacsonyabb kockázati szint mellett. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél érdemi kockázatvállalásra, és ezen kockázat mellett megszerezhető legmagasabb – kamat-, árfolyam- és osztaléknyereségből származó – hozam elérésére törekszik.
Az Alapkezelő az Alap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül jellemzően állampapírokba, vállalati kötvényekbe, részvényekbe és tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe), valamint pénzpiaci eszközökbe és egyéb kamatozó papírokba kíván befektetni. Az Alapkezelő mindezek mellett aktívan kíván alkalmazni tőzsdei és tőzsdén kívüli származtatott ügyleteket is (hosszú és rövid pozíciók felvételére egyaránt).

Kockázati profil

Az Alapkezelő az Alap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül jellemzően állampapírokba, vállalati kötvényekbe, részvényekbe és tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe), valamint pénzpiaci eszközökbe és egyéb kamatozó papírokba kíván befektetni. Az Alapkezelő mindezek mellett aktívan kíván alkalmazni tőzsdei és tőzsdén kívüli származtatott ügyleteket is (hosszú és rövid pozíciók felvételére egyaránt).Mivel az Alapkezelő piaci várakozásainak függvényében választja ki azokat az eszközöket, amelyeket az adott befektetési környezetben jó befektetésnek tart, az Alap összetétele dinamikusan változhat. Ebből adódóan az Alap nem mindig egyformán reagál a tőkepiacok változásaira. Az Alap pozícióit az Alapkezelő úgy igyekszik kialakítani, hogy az a befektetési jegy-tulajdonosok által befektetett tőke értékét középtávon gyarapítsa.Az Alapnak lehetősége van az eltérő devizákban denominált eszközök devizakitettségének részbeni, vagy teljes fedezésére származtatott eszközök alkalmazásával.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 2.32%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2019.12.31.
Államkötvény: 4,86%
Vállalati kötvény: 61,88%
Származtatott termék: 1,2%
Fizetési számla: 1,37%
Nemzetközi befektetési jegy: 30,69%

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2019.05.24 és 2020.05.25 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2020.04.30.
Időszak Hozam
1 hónap -3,3%
3 hónap -24,59%
6 hónap -21,22%
1 év -19,72%
2 év* -11,8%
3 év* -8,63%
4 év* -5,12%
5 év -
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2015
-1,96%*
2016 6,51%
2017 1,47%
2018
-6,26%
2019 6,68%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Bebesy Dániel
info@budapestbank.hu
Bebesy Dániel:
2008 februárjában csatlakozott a Budapest Alapkezelő csapatához, mint portfolió menedzser.
2005 elejétől Milánóban a CIB anyabankjánál a Banca Intesa Sanpaolónál dolgozott, majd 2006-ban rövidebb ideig Londonban a feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzési osztály munkatársa volt.
Szakmai karrierjét 2003-ban a CIB Banknál kezdte, ahol régiós deviza- és kötvény-, valamint makroelemzőként dolgozott.
2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, gazdaságpolitika szakirányán diplomázott.

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak