Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)


Budapest 2016 Alapok Alapja

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2011.01.18.
Felügyeleti engedély száma: E-III/110.588-1/2008
Az alap típusa: egyéb
ISIN kód: HU0000706056
Ajánlott minimális futamidő: 5 év

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: Unicredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 1.5%
Letétkezelői díj: 0.04%
PSZÁF díj: 0.025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2017.12.11.
Értékpapír devizaneme: HUF
Nevérték: 10 000
Árfolyam: 12978,668800
1 éves minimum árfolyam: 12964,231000
1 éves maximum árfolyam: 13057,815100
Alap nettó eszközértéke: 354 512 339

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt.

Befektetési politika

A Budapest 2016 Alapok Alapjával a befektetők az Alap tőkepiaci periódusában részesedhetnek a részvénypiac teljesítményéből, mindezt úgy, hogy a jelentősebb tőkeveszteségek elkerülése érdekében az Alapkezelő előre lefektetett feltételek szerint a részvénykitettség mértékét dinamikusan kezeli.
Az Alap azt kívánja biztosítani, hogy az alap befektetési jegyeinek árfolyama, ezáltal a befektetők befektetett tőkéjének értéke ne essen a befektetési politikában meghatározott szint alá.
A tőkepiaci periódus alatt az Alap eszközeit kockázatos és biztonságos, jellemzően részvény- és pénzpiaci jellegű eszközök kombinációja alkotja, az ötéves periódus elején jellemzően magasabb, az ötéves periódus végéhez közeledve pedig évenként fokozatosan csökkenő átlagos kockázatos eszköz kitettséggel (a portfólió tényleges kockázatos eszköz kitettsége a tőkeveszteség elleni korlátozott védelmet biztosító befektetési politikától is függ). Ennek megfelelően az Alapkezelő arra törekszik, hogy a befektetési alap jegyeinek árfolyama (az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke) a tőkepiaci periódus minden egyes forgalmazási napján legalább elérje az előző naptári év utolsó forgalmazási napja és az adott forgalmazási nap közötti időszak legmagasabb forgalmazási árfolyamának (egy jegyre jutó nettó eszközértékének) meghatározott százalékát. Ez a százalékos érték a tőkepiaci periódus utolsó naptári évében, azaz 2016-ban 98%, az azt megelőző minden egyes naptári évben pedig 2-2%-kal alacsonyabb, azaz pl. 2015-ben 96%, 2014-ben pedig 94%.
Az ötéves tőkepiaci periódus végét követően, azaz 2017 elejétől az Alap portfóliója a tőkegyűjtési periódushoz hasonlóan ismételten döntően biztonságos, pénzpiaci jellegű eszközökből épül majd fel.

Kockázati profil

Az Alap befektetései jelentős mértékben – jellemzően befektetési alapokon keresztül - bankbetétekből, állampapírokból, valamint kötvényekből állnak, és kisebb részben részvények, részvénypiaci eszközök teszik ki. Ez a részvényarány dinamikusan változik az S&P 1500 Index legnagyobb osztalékfizető vállalatainak részvénypiaci árfolyammozgásainak hatására. A CPPI struktúrával és a folyamatosan emelkedő „padló” szinttel biztosítja az alap egyrészt, hogy a befektetői - javuló gazdasági környezetben - részesedhessenek a gazdaság fellendüléséből, tovább romló gazdasági helyzetben viszont védve legyenek a nagyobb veszteségekkel szemben. Másrészt a „padló” szint évenkénti emelkedése miatt egyre kiszámíthatóbbá válik az alap kockázata a TBSZ 5 éves periódusának a végéhez közeledve.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 0.47%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2017.10.31.
Kincstárjegy: 15,35%
Államkötvény: 64,88%
Fizetési számla: 19,78%
Az értékelés időpontjában az alap portfoliója nem tartalmazott származtatott ügyletet.

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2016.12.09 és 2017.12.11 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2017.12.11.
Időszak Hozam
1 év -0,4%
2 év* 0,69%
3 év* 0,49%
4 év* 1,3%
5 év* 2,97%
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2008
-11,43%*
2009 8,17%
2010 4,90%
2011 4,65%
2012 6,83%
2013 9,89%
2014 3,74%
2015 0,08%
2016 1,77%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Kovács Ildikó
info@budapestbank.hu
2014 - Budapest Alapkezelő
Befektetési vezető

2008 - Budapest Alapkezelő
Befektetési vezető helyettes
tőkevédett befektetések

2002 - 2008 Budapest Alapkezelő
portfólió menedzser
kötvény befektetések, tőkevédett befektetések

2000 - 2002 ING Vagyonkezelő
portfólió menedzser
pénzpiaci befektetések

1998 - 2000 ABN Amro Bank
makroelemző

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak