Budapest Alapkezelő

Internetbank Befektetés


BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap U sorozat

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2013. december 16.
Felügyeleti engedély száma:
ISIN kód: HU0000712955

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő:

DÍJAK

Alapkezelői díj: 2,00%
Letétkezelői díj: 0,018%
PSZÁF díj: 0,025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2017.09.20.
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 0
Árfolyam: 1,344900
1 éves minimum árfolyam: 1,277600
1 éves maximum árfolyam: 1,440200

FORGALMAZÓK

Befektetési politika

Az Alap célja, hogy az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett a kötvénypiac lehetőségeit hatékonyan kihasználva, középtávon lehetőleg a legmagasabb hozamot biztosítsa a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alap eszközeit elsősorban feltörekvő piaci állampapírokba fekteti, de kockázat mérséklés céljával szerepelhetnek az Alapban fejlett országok állampapírjai is. Mindezek mellett az értékpapír állomány elemei lehetnek, nemzetközi pénzügyi intézmények és vállalatok által kibocsátott kötvények, jelzáloglevelek.

Kockázati profil

Az alap befektetései különböző országok, eltérő gazdasági ágazatok között oszlanak meg. Továbbá az egyes kötvényeket, devizabetéteket - országtól függően - más-más devizáért lehet megvenni. Ezzel a több kötvényt, devizabetétet felölelő portfolióval kívánja biztosítani az alap befektetési politikája az egyoldalú (ország és deviza) kockázatok kiszűrését, és a minél kiegyensúlyozottabb teljesítményt. Ugyanakkor, ezen értékpapírok forintárfolyama függ a forint és az adott deviza árfolyamának változásától. Abban az esetben, ha a forint értéke emelkedik a külföldi devizához képest, akkor az alap birtokában lévő külföldi eszköz értéke forintban kifejezve csökken.
Az alap hozama/kockázata - befektetéseinek köszönhetően - csak minimális mértékben kötődik a magyar/közép-európai gazdaságok teljesítményéhez/kockázatához.
A hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállaló befektetőnek lehet előnyös befektetési forma.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 8.83%

Piaci kommentár

Augusztusban mind a vállalati kötvények, mind a feltörekvő piaci szuverén kötvények hasonlóan teljesítettek. A vállalati és a feltörekvő piaci szabad kötvényeknek is sikerült ledolgozniuk azokat a veszteségeket, melyet 2015 év végén, illetve idén, év elején elszenvedtek. Augusztusban a legjobban Oroszország, Brazília és Mexikó teljesített, míg Dél-Afrika a bizonytalan politikai környzetnek köszönhetően nagyobb veszteségeket szenvedett el. A hónap első felében a feltörekvő piaci szabad kötvények és az amerikai államkötvények közti spread-ek tovább közelítettek egymáshoz, azonban ez a tendencia a hónap második felére megfordult, és ekkor már a feltörekvő piacok kerültek nyomás alá. A portfólió ledolgozta csekély veszteségét a bencmark-kal szemben, YTD forint hozama 6% felé, míg a dolláré 11% felé közelített augusztus végére. A duration csökkentés miatt 15%-os a portfolió USD EM FX kitettsége.

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2017.07.31.
Államkötvény: 83,53%
Vállalati kötvény: 12,95%
Származtatott termék: 0,43%
Fizetési számla: 3,1%

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2016.09.20 és 2017.09.20 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2017.08.31.
Időszak Hozam
1 év* 1,44%
2 év* 3,28%
3 év* 1,22%
4 év -
5 év -
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2013
-1,99%*
2014 17,92%
2015
-4,18%
2016 8,82%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Bebesy Dániel
info@budapestbank.hu
2008 februárjában csatlakozott a Budapest Alapkezelő csapatához, mint portfolió menedzser.

2005 elejétől Milánóban a CIB anyabankjánál a Banca Intesa Sanpaolónál dolgozott, majd 2006-ban rövidebb ideig Londonban a feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzési osztály munkatársa volt.

Szakmai karrierjét 2003-ban a CIB Banknál kezdte, ahol régiós deviza- és kötvény-, valamint makroelemzőként dolgozott.

2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, gazdaságpolitika szakirányán diplomázott.

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak