Budapest Alapkezelő

Internetbank Befektetés


Budapest Világválogatott Pénzpiaci Alapok Alapja

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2009. június 24.
Felügyeleti engedély száma: PSZÁF EN-III/ÉA-13/2009
Az alap típusa: likviditási
ISIN kód: HU0000704317
Ajánlott minimális futamidő: 1 hónap

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 0.10%
Letétkezelői díj: 0.04%
PSZÁF díj: 0.025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2014.08.08.
Devizanem: HUF
Nevérték: 10 000
Nettó eszközérték: 401 596 450,182606
Árfolyam: 15533,843300
1 éves minimum árfolyam: 15311,277200
1 éves maximum árfolyam: 15533,843300

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt. A forgalmazó helyek részletes listája megtalálható az alap hivatalos Tájékoztatójában.

Befektetési politika

Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésekor elsősorban a biztonságot tartja szem előtt. Az Alap eszközeit ezért kizárólag pénzpiaci és likviditási alapok befektetési jegyeibe, a Magyar Állam által kibocsátott rövid lejáratú állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti.
Az alapot elsősorban azoknak ajánljuk, akik az alap jegyzésében részt vettek és a mai napig rendelkeznek azokkal a befektetési jegyekkel, továbbá szeretnék, a befektetéseiket a folyószámla kamatánál nagyobb mértékben gyarapítani, viszont pénzükhöz bármikor szeretnének hozzáférni. Alacsony kockázatú befektetési alap, amely a biztonságot és a likviditást tartja szem előtt.

Kockázati profil

Az alapot azoknak ajánljuk, akik eredetileg befektetői voltak a három éves zártvégű Budapest Világválogatott Alapnak és a befektetéseiket a folyószámla kamatánál nagyobb mértékben kívánják gyarapítani, de pénzükhöz bármikor szeretnének hozzáférni. Alacsony kockázatú befektetési alap, amely a biztonságot és a likviditást tartja szem előtt.

Az alap 2009. június 23-ig zártvégű volt. Az egyes naptári években elért hozamokat bemutató táblázatban szereplő értékek 2008-ig a zártvégű alap teljesítményét tükrözik.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 0.01%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2014.07.31.
Befektetési jegy: 99,94%
Fizetési számla: 0,06%
Az értékelés időpontjában az alap portfoliója nem tartalmazott származtatott ügyletet.

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2013.08.08 és 2014.08.08 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2014.08.08.
Időszak Hozam
1 hónap 0,04%
3 hónap 0,2%
6 hónap 0,49%
1 év 1,32%
2 év* 2,81%
3 év* 3,72%
4 év* 3,84%
5 év* 4,09%
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2006 25,21%
2007 16.86%
2008
-18,84%
2009 9.85%
2010 4.06%
2011 4.58%*
2012 5.68%*
2013 2.99%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Bakos Dezső
info@budapestbank.hu
2006. okt. - Budapest Alapkezelő (portfolió menedzser)

2001. szept.- 2006. okt. OTP Alapkezelő (portfolió menedzser)
az összes kezelt portfólió likviditásának kezelése
pénzpiaci alap menedzselése
RMAX-os portfóliók menedzselése

2000. ápr. - 2001. szept. OTP BANK (letétkezelés, nemzetközi elszámolások)
NAV számolás, nemzetközi elszámolások

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak