Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)


Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2009. február 19.
Felügyeleti engedély száma: PSZÁF E-III/110.035-27/2009
Az alap típusa: abszolút hozamú
ISIN kód: HU0000702741
Ajánlott minimális futamidő: 3 év

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 1.6%
Letétkezelői díj: 0.07%
PSZÁF díj: 0.025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2020.12.02.
Értékpapír devizaneme: HUF
Nevérték: 1
Árfolyam: 1,729569
1 éves minimum árfolyam: 1,444702
1 éves maximum árfolyam: 1,753613
Alap devizaneme HUF
Alap nettó eszközértéke: 1 783 074 028,00

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt. A forgalmazó helyek részletes listája megtalálható az alap hivatalos Tájékoztatójában.

Befektetési politika

Az alap eszközeit egy kiegyensúlyozott hozam reményében, mérsékelt árfolyamkockázatokat felvállalva fekteti be úgy, hogy az elérhető legszélesebb kockázati profilú eszközökbe fektet. Az alap által vállalt árfolyamkockázatok jelentős részét tőzsdei és tőzsdén kívüli származtatott ügyletekkel veszi, illetve veheti fel. Az alap stratégiai célja, hogy 3 éves távon minden tőkepiaci környezet esetén a pénzpiaci alapokkal versenyképes hozamokat nyújtson. Az alap deviza-, kamatláb-, és értékpapírügyletek segítségével, és emellett derivatív ügyletekkel, az uralkodó piaci tendenciákat követve, illetve előre becsülve pozícióit úgy igyekszik kialakítani, hogy az a befektetési jegy-tulajdonosok által befektetett tőke értékét középtávon gyarapítsa.
Az alap a jogszabályokban a származtatott alapokra meghatározott limit erejéig tőkeáttételes pozíciókat is felvehet, valamint nettó rövid pozíciókat is kiépíthet. Az alap ennél fogva az átlagostól eltérő kockázatot fut. Az Alapkezelő felvállalja, hogy az alap számára nagy szabadságfok mellett kiválasztja azokat az eszközöket, amelyeket az adott piaci környezetben jó befektetésnek tart. Az Alap változó jellege folytán nem mindig egyformán reagál a tőkepiacok változásaira, és az általa felvehető rövid pozíciók miatt alkalmasint az egy jegyre jutó árfolyam az uralkodó piaci tendenciákkal ellentétesen is mozoghat. Az Alapkezelő mindemellett igyekszik az alap hozamát oly módon stabilizálni, hogy az alap értékvesztése az alap számára kedvezőtlen folyamatok esetén is elmaradjon attól, amit egy tiszta részvényalap szenvedhet el komolyabb részvénypiac visszaesés esetén. A pozíciókat az Alapkezelő saját döntése szerint alakítja ki.

Kockázati profil

Az alap által vállalt árfolyamkockázatok jelentős részét tőzsdei és tőzsdén kívüli származtatott ügyletekkel veszi, illetve veheti fel. Az alap deviza-, kamatláb-, és értékpapírügyletek segítségével, és emellett derivatív ügyletekkel, az uralkodó piaci tendenciákat követve, illetve előre becsülve pozícióit úgy igyekszik kialakítani, hogy az a befektetési jegy-tulajdonosok által befektetett tőke értékét középtávon gyarapítsa. Az alap a jogszabályokban a származtatott alapokra meghatározott limit erejéig tőkeáttételes pozíciókat is felvehet, valamint nettó rövid pozíciókat is építhet ki. A pozíciókat az Alapkezelő saját döntése szerint alakítja ki.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 3.39%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2019.12.31.
Államkötvény: 4,32%
Vállalati kötvény: 6,61%
Nemzetközi részvény: 50,55%
Magyar részvény: 8,69%
Származtatott termék: -1,06%
Fizetési számla: 22,6%
Nemzetközi befektetési jegy: 8,3%

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2019.12.02 és 2020.12.02 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2020.10.30.
Időszak Hozam
1 év* 6,66%
2 év* 3,21%
3 év* 1,11%
4 év* 1,12%
5 év* 1,11%
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

1997 24,92%
1998 22,00%
1999 24,82%
2000
-2,69%
2001
-2,38%
2002 5,42%
2003 21,66%
2004 5,88%
2005 18,39%
2006 10,80%
2007 6,45%
2008
-24,13%
2009
-5,03%
2010 7,75%
2011 10,15%
2012
-1,02%
2013
-4,67%
2014 2,13%
2015 3,79%
2016 0,15%
2017 1,75%
2018
-4,70%
2019 2,58%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Richter Pál, CFA
info@budapestbank.hu
Diplomáját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gazdaság- és társadalomtudományi karának, vállalati gazdasági elemző szakán szerezte (ösztöndíjasként eközben a római La Sapienza egyetemen tanult).

2005. és 2006. között, a Lloyds TSB Bank New York-i irodájának befektetési tanácsadó részlegén dolgozott, ahol privát banki ügyfelek portfoliójának kezelésével foglalkozott.

Ezt követően AXA Biztosító Zrt. Vagyonkezelési igazgatóságához csatlakozott junior portfolió menedzserként, ahol 2008 januárjáig a feltörekvő piaci részvényalapokat kezelte.

2008-től a Budapest Alapkezelő Zrt. részvény portfólió menedzsere.

2011-ben CFA diplomát szerzett.

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak