Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)


Budapest Prémium Dinamikus Részalap

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2016. április 1.
Felügyeleti engedély száma: H-KE-III-323/2016
Az alap típusa: egyéb
ISIN kód: HU0000716329
Ajánlott minimális futamidő: 3 év

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: Unicredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 1,5%
Letétkezelői díj: 0,04%
PSZÁF díj: 0,025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2020.08.12.
Értékpapír devizaneme: HUF
Nevérték: 1
Árfolyam: 1,244600
1 éves minimum árfolyam: 1,038300
1 éves maximum árfolyam: 1,320100
Alap devizaneme HUF
Alap nettó eszközértéke: 2 864 728 344,00

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt.

Befektetési politika

A Budapest Prémium Esernyő Alap részalapjai kockázatos és biztonságos befektetések megfelelő kombinációjával, jól diverzifikált portfoliók kialakításával a részalapokon keresztül vonzó kockázat-hozam profilú befektetési alternatívákat kívánnak nyújtani ügyfeleik számára.Az Alapkezelő a részalapok tőkéjét a befektetési politikája által megengedett eszközökön belül jellemzően bankbetétbe, állampapírokba, vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó instrumentumokba, valamint részvényekbe és tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe), kollektív befektetési formákba, kívánja befektetni, a részalapok kockázati profiljával összhangban lévő megoszlásban.
A Budapest Dinamikus Részalap a Budapest Prémium Esernyőalapon belül a legmagasabb kockázattal rendelkező részalap. A kis súlyú alacsonyabb kockázatú kötvény és pénzpiaci eszközökön túl jelentős mértékben tartalmaz globális részvény kitettséget. A Részalap 5% magyar pénzpiaci és rövid kötvényt, 20% magyar hosszú kötvényt, 25% feltörekvő piaci kötvény és 50%-ban globális részvény kitettséget céloz meg.

Kockázati profil

Az Esernyőalap részalapjainak célja, hogy az egyes részalapokra ajánlott befektetési időtávon a pénzpiaci befektetéseket meghaladó, a kockázati profillal összhangban lévő hozam elérésének lehetőségét nyújtsa a befektetőknek. A részalapok a pénzpiaci hozamokat meghaladó hozampotenciált magasabb kockázatvállalás mellett kívánják elérni, oly módon, hogy a vállalt kockázat összhangban legyen az adott részalap ajánlott befektetési időhorizontjával és a megcélzott (jellemző) befektetők kockázatvállalási profiljával.
A Budapest Dinamikus Részalap elsősorban az átlagosnál magasabb kockázattűrésű ügyfeleknek javasolt. Olyan befektetőknek, akik az átlagos kockázatú befektetések hozampotenciáljánál magasabb hozam elérésére lehetőséget nyújtó befektetést keresnek, és a magasabb hozampotenciál érdekében elfogadják az átlagosnál magasabb volatilitást a befektetéseiken, és minimális befektetési időhorizontjuk eléri a három évet.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 7.45%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2019.12.31.
Államkötvény: 21,2%
Fizetési számla: 4,91%
Nemzetközi befektetési jegy: 73,89%
Az értékelés időpontjában az alap portfoliója nem tartalmazott származtatott ügyletet.

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2019.08.12 és 2020.08.12 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2020.07.31.
Időszak Hozam
1 év 0,98%
2 év* 5,35%
3 év* 6,55%
4 év* 4,28%
5 év -
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2016 1,37%
2017 3,81%
2018
-1,57%
2019 20,02%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Bakos Dezső
info@budapestbank.hu
2006. okt. - Budapest Alapkezelő (portfolió menedzser)

2001. szept.- 2006. okt. OTP Alapkezelő (portfolió menedzser)
az összes kezelt portfólió likviditásának kezelése
pénzpiaci alap menedzselése
RMAX-os portfóliók menedzselése

2000. ápr. - 2001. szept. OTP BANK (letétkezelés, nemzetközi elszámolások)
NAV számolás, nemzetközi elszámolások

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak