Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)


Budapest Bonitas Plus Alap D sorozat

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2009. november 26.
Felügyeleti engedély száma: EN-III/ÉA-230/2009
Az alap típusa: likviditási
ISIN kód: HU0000708383
Ajánlott minimális futamidő: 1 hónap

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 0.4%
Letétkezelői díj: 0.04%
PSZÁF díj: 0.025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2017.12.12.
Értékpapír devizaneme: HUF
Nevérték: 1
Árfolyam: 1,671500
1 éves minimum árfolyam: 1,670700
1 éves maximum árfolyam: 1,672300
Alap nettó eszközértéke: 7 304 766 501

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt. A forgalmazó helyek részletes listája megtalálható az alap hivatalos Tájékoztatójában.

Befektetési politika

Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében az Alap eszközeit elsősorban magyar forintban jegyzett állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti. Az Alapkezelő az Alap szabad eszközeinek minél gyorsabb befektetésére törekszik.
A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix, illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték kevéssé ingadozó növekedése mellett lehetőleg a legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.

Kockázati profil

Alacsony kockázatú befektetési alap, amely a biztonságot és a likviditást tartja szem előtt.
Azok érdeklődésére tarthat számot, akik a befektetéseiket a folyószámla kamatánál nagyobb mértékben kívánják gyarapítani, de pénzükhöz bármikor szeretnének hozzáférni.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 0.18%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2017.10.31.
Kincstárjegy: 1,05%
Államkötvény: 20,62%
Vállalati kötvény: 7,8%
Jelzáloglevél: 2,25%
Származtatott termék: -0,09%
Fizetési számla: 8,21%
Betét: 60,15%

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2016.12.12 és 2017.12.12 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2017.12.12.
Időszak Hozam
1 hónap -0,02%
3 hónap -0,03%
6 hónap 0,02%
1 év -0,02%
2 év* 0,22%
3 év* 0,32%
4 év* 0,64%
5 év* 1,31%
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2009 0,54%*
2010 4,92%
2011 5,47%
2012 6,75%
2013 4,05%
2014 1,56%
2015 0,51%
2016 0,46%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Bakos Dezső
info@budapestbank.hu
2006. okt. - Budapest Alapkezelő (portfolió menedzser)

2001. szept.- 2006. okt. OTP Alapkezelő (portfolió menedzser)
az összes kezelt portfólió likviditásának kezelése
pénzpiaci alap menedzselése
RMAX-os portfóliók menedzselése

2000. ápr. - 2001. szept. OTP BANK (letétkezelés, nemzetközi elszámolások)
NAV számolás, nemzetközi elszámolások

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak