Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)


Budapest Aranytrió Tőkevédett Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2008.11.08
Felügyeleti engedély száma: PSZÁF E-III/110.289-2/2008
Az alap típusa: likviditási
ISIN kód: HU0000703368
Ajánlott minimális futamidő: 1 hónap

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: Citibank Zrt.
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.
Adóképviselő: KPMG

DÍJAK

Alapkezelői díj: 0.10%
Letétkezelői díj: 0.04%
PSZÁF díj: 0.025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2014.08.08.
Értékpapír devizaneme: HUF
Nevérték: 10 000
Árfolyam: 18489,505700
1 éves minimum árfolyam: 18267,194600
1 éves maximum árfolyam: 18489,505700
Alap nettó eszközértéke: 329 372 054,110294

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt. A forgalmazó helyek részletes listája megtalálható az alap hivatalos Tájékoztatójában.

Befektetési politika

Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésekor elsősorban a biztonságot tartja szem előtt. Az Alap eszközeit ezért kizárólag pénzpiaci és likviditási alapok befektetési jegyeibe, a Magyar Állam által kibocsátott rövid lejáratú állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti.
Az alapot elsősorban azoknak ajánljuk, akik az alap jegyzésében részt vettek és a mai napig rendelkeznek azokkal a befektetési jegyekkel, továbbá szeretnék, a befektetéseiket a folyószámla kamatánál nagyobb mértékben gyarapítani, viszont pénzükhöz bármikor szeretnének hozzáférni. Alacsony kockázatú befektetési alap, amely a biztonságot és a likviditást tartja szem előtt.

Kockázati profil

Az alapot azoknak ajánljuk, akik eredetileg befektetői voltak a három éves zártvégű Budapest Aranytrió Alapnak és a befektetéseiket a folyószámla kamatánál nagyobb mértékben kívánják gyarapítani, de pénzükhöz bármikor szeretnének hozzáférni. Alacsony kockázatú befektetési alap, amely a biztonságot és a likviditást tartja szem előtt.

Az Alap tőkevédelmet biztosít a befektetőknek, amely azt jelenti, hogy a befektetési jegy árfolyama egyetlen forgalmazási napon sem lehet alacsonyabb, mint a 30 naptári nappal korábbi, illetve az azt megelőző bármely forgalmazási napra közzétett árfolyam. Amennyiben az ügyfél a befektetési jegyét a vételt követően minimum 30 napig nem váltja vissza, akkor a befektetési politika tőkevédelmet biztosít. A tőkevédelmet a Tájékoztatóban részletesen bemutatott befektetési politika támasztja alá.
Ez a tőkevédelem az átalakulás első napjától érvényes, amely azt jelenti, hogy innentől kell számolni a 30 napot. A tőkevédelmet kizárólag a befektetési politika biztosítja, arra az Alapkezelő, vagy más, harmadik személy garanciát nem vállal.

Az alap 2008. november 7-ig zártvégű volt. Az egyes naptári években elért hozamokat bemutató táblázatban szereplő értékek 2008-ig a zártvégű alap teljesítményét tükrözik.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 0.00%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2014.07.31.
Befektetési jegy: 99,95%
Fizetési számla: 0,05%
Az értékelés időpontjában az alap portfoliója nem tartalmazott származtatott ügyletet.

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2013.08.08 és 2014.08.08 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2014.08.08.
Időszak Hozam
1 hónap 0,04%
3 hónap 0,16%
6 hónap 0,41%
1 év 1,1%
2 év* 2,56%
3 év* 3,49%
4 év* 3,64%
5 év* 3,9%
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2005 2.45%
2006 12.89%
2007 13.25%
2008 10.41%
2009 7.99%
2010 3.95%
2011 4.45%*
2012 5.46%*
2013 2.70%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Bakos Dezső
info@budapestbank.hu
2006. okt. - Budapest Alapkezelő (portfolió menedzser)

2001. szept.- 2006. okt. OTP Alapkezelő (portfolió menedzser)
az összes kezelt portfólió likviditásának kezelése
pénzpiaci alap menedzselése
RMAX-os portfóliók menedzselése

2000. ápr. - 2001. szept. OTP BANK (letétkezelés, nemzetközi elszámolások)
NAV számolás, nemzetközi elszámolások

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak