Budapest Alapkezelő

Internetbank Befektetés


BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap HUF sorozat

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2010. április 30.
Felügyeleti engedély száma: EN-III/TTE-162/2010
Az alap típusa: szabad futamidejű kötvény
ISIN kód: HU0000708615
Ajánlott minimális futamidő: 5 év

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló: KPMG

DÍJAK

Alapkezelői díj: 2,00%
Letétkezelői díj: 0.018%
Könyvvizsgálói díj: 1 060 000 Ft
PSZÁF díj: 0.025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2017.11.17.
Devizanem: HUF
Nevérték: 1
Nettó eszközérték: 753 181 316
Árfolyam: 1,319000
1 éves minimum árfolyam: 1,294400
1 éves maximum árfolyam: 1,440200

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt.

Befektetési politika

Az Alap célja, hogy az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett a kötvénypiac lehetőségeit hatékonyan kihasználva, középtávon lehetőleg a legmagasabb hozamot biztosítsa a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alap eszközeit elsősorban feltörekvő piaci állampapírokba fekteti, de kockázat mérséklés céljával szerepelhetnek az Alapban fejlett országok állampapírjai is. Mindezek mellett az értékpapír állomány elemei lehetnek, nemzetközi pénzügyi intézmények és vállalatok által kibocsátott kötvények, jelzáloglevelek.

Kockázati profil

Az alap befektetései különböző országok, eltérő gazdasági ágazatok között oszlanak meg. Továbbá az egyes kötvényeket, devizabetéteket - országtól függően - más-más devizáért lehet megvenni. Ezzel a több kötvényt, devizabetétet felölelő portfolióval kívánja biztosítani az alap befektetési politikája az egyoldalú (ország és deviza) kockázatok kiszűrését, és a minél kiegyensúlyozottabb teljesítményt. Ugyanakkor, ezen értékpapírok forintárfolyama függ a forint és az adott deviza árfolyamának változásától. Abban az esetben, ha a forint értéke emelkedik a külföldi devizához képest, akkor az alap birtokában lévő külföldi eszköz értéke forintban kifejezve csökken.
Az alap hozama/kockázata - befektetéseinek köszönhetően - csak minimális mértékben kötődik a magyar/közép-európai gazdaságok teljesítményéhez/kockázatához.
A hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállaló befektetőnek lehet előnyös befektetési forma.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 8.70%

Piaci kommentár

Folytatódott a hozamemelkedés a fejlett piacokon, a refláció (reflation) a domináns narratíva, ami jelentős váltás az elmúlt éveket jellemző tartós stagnálásra (secular stagnation) épülő világképhez képest. A piacok erősebb növekedést és magasabb inflációt áraznak. Új csúcsra mentek az amerikai részvénypiacok, Európa egyelőre továbbra is lemaradó. Folytatódott a nyersanyagárak emelkedése, a 2015 eleji szintekre ugrottak vissza a fém árak, és 50 dollár fölé emelkedett az olaj. A nem OPEC országok is csatlakoztak az OPEC kitermelés csökkentést vállaló egyezményéhez. Összesen 1.7 millió hordóval csökkentik a termelést (1.2 + 0.5), ami a napi kitermelés kb 2%-nak felel meg, és nagyjából megszüntetné a többletkínálatot.
A változó piaci hangulatban a jegybankok is szigorúbb hangvételre kapcsoltak. A FED a várakozásoknak megfelelően egy év után ismét kamatot emelt, és a kamatpálya várakozását is felfelé húzta. Lépett az ECB is, és áprilistól 60 milliárd EUR-ra csökkenti az eszközvásárlási programjának havi mennyiségét, ugyanakkor 2017 decemberig tolta ki a vásárlások végdátumát. A programmal kapcsolatban Draghi azt is hangsúlyozta, hogy amíg nem látják az infláció célhoz való fenntartható konvergenciáját a program életben marad. A vásárolható eszközökkel kapcsolatban két módosítást fogadtak el, rövidebb lejáratú papírokat, és a depo rate alatt is vásárolhat az ECB. Ezek az intézkedések enyhítik az értékpapír hiányt és meredekebb hozamgörbét eredményeznek. Az ECB és FED között erősödő divergencia eredményeképpen az EUR/USD 1.05-ös szint alá süllyedt.
A feltörekvő kötvénypiacokról nagyarányú tőke kivonást hozott a hónap, meghaladva a 2013-ban tapasztalt ütemet. A helyi devizás kötvény hozam 50-60 bázispontot ugrott, a hozamfelár pedig 400 bázispont alá csökkent az amerikai 10 éves állampapírhoz képest, ami az elmúlt három év legszűkebb értéke. Különösen gyengén teljesített Mexikó és Törökország, Oroszország pedig egyértelmű felülteljesítő volt.

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2017.09.29.
Államkötvény: 83%
Vállalati kötvény: 15,72%
Származtatott termék: 0,31%
Fizetési számla: 0,97%

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2016.11.17 és 2017.11.17 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2017.10.31.
Időszak Hozam
1 év* -0,25%
2 év* 2,99%
3 év* 1,42%
4 év* 4,56%
5 év* 3,65%
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2010 2,46%*
2011 9,34%
2012 2,65%
2013
-5,46%
2014 17,92%
2015
-4,18%
2016 8,82%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Bebesy Dániel
info@budapestbank.hu
2008 februárjában csatlakozott a Budapest Alapkezelő csapatához, mint portfolió menedzser.

2005 elejétől Milánóban a CIB anyabankjánál a Banca Intesa Sanpaolónál dolgozott, majd 2006-ban rövidebb ideig Londonban a feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzési osztály munkatársa volt.

Szakmai karrierjét 2003-ban a CIB Banknál kezdte, ahol régiós deviza- és kötvény-, valamint makroelemzőként dolgozott.

2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, gazdaságpolitika szakirányán diplomázott.

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak