Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)


Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2009. március 3.
Felügyeleti engedély száma: PSZÁF E-III/110.313-2/2009
Az alap típusa: likviditási
ISIN kód: HU0000703996
Ajánlott minimális futamidő: 1 hónap

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: Citibank Zrt.
Könyvvizsgáló: KPMG

DÍJAK

Alapkezelői díj: 1,2%
Letétkezelői díj: 0.05%
Könyvvizsgálói díj: 0.025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2015.09.25.
Értékpapír devizaneme: HUF
Nevérték: 10 000
Árfolyam: 14742,815000
1 éves minimum árfolyam: 14709,017900
1 éves maximum árfolyam: 14744,704400
Alap nettó eszközértéke: 409 304 774

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt., Citibank Zrt. A forgalmazó helyek részletes listája megtalálható az alap hivatalos Tájékoztatójában.

Befektetési politika

Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésekor elsősorban a biztonságot tartja szem előtt. Az Alap eszközeit ezért kizárólag pénzpiaci és likviditási alapok befektetési jegyeibe, a Magyar Állam által kibocsátott rövid lejáratú állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti.
Az alapot elsősorban azoknak ajánljuk, akik az alap jegyzésében részt vettek és a mai napig rendelkeznek azokkal a befektetési jegyekkel, továbbá szeretnék, a befektetéseiket a folyószámla kamatánál nagyobb mértékben gyarapítani, viszont pénzükhöz bármikor szeretnének hozzáférni. Alacsony kockázatú befektetési alap, amely a biztonságot és a likviditást tartja szem előtt.

Kockázati profil

Az alapot azoknak ajánljuk, akik eredetileg befektetői voltak a három éves zártvégű Budapest Aranytrió 2. Alapnak és a befektetéseiket a folyószámla kamatánál nagyobb mértékben kívánják gyarapítani, de pénzükhöz bármikor szeretnének hozzáférni. Alacsony kockázatú befektetési alap, amely a biztonságot és a likviditást tartja szem előtt.

Az alap 2009. március 2-ig zártvégű volt. Az egyes naptári években elért hozamokat bemutató táblázatban szereplő értékek 2008-ig a zártvégű alap teljesítményét tükrözik.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 0.01%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2015.08.31.
Befektetési jegy: 99,86%
Fizetési számla: 0,14%
Az értékelés időpontjában az alap portfoliója nem tartalmazott származtatott ügyletet.

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2014.09.25 és 2015.09.25 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2015.09.25.
Időszak Hozam
1 hónap 0,04%
3 hónap 0,08%
6 hónap 0,08%
1 év 0,23%
2 év* 0,79%
3 év* 1,87%
4 év* 2,82%
5 év* 3,11%
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2006 8.04%
2007 5.90%
2008
-0.66%
2009 7.94%
2010 4.08%
2011 4.60%*
2012 5.83%*
2013 3.18%
2014 0.89%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Bakos Dezső
info@budapestbank.hu
2006. okt. - Budapest Alapkezelő (portfolió menedzser)

2001. szept.- 2006. okt. OTP Alapkezelő (portfolió menedzser)
az összes kezelt portfólió likviditásának kezelése
pénzpiaci alap menedzselése
RMAX-os portfóliók menedzselése

2000. ápr. - 2001. szept. OTP BANK (letétkezelés, nemzetközi elszámolások)
NAV számolás, nemzetközi elszámolások

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak