Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)


Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2012. június 15.
Felügyeleti engedély száma: H-KE-III-149/2012
Az alap típusa: tőkevédett
ISIN kód: HU0000711221
Ajánlott minimális futamidő: 1 hónap

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 1,5%
PSZÁF díj: 0.025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2015.12.31.
Értékpapír devizaneme: HUF
Árfolyam: 1,213500
1 éves minimum árfolyam: 1,157500
1 éves maximum árfolyam: 1,215700
Alap nettó eszközértéke: 718 990 792

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt. A forgalmazó helyek részletes listája megtalálható az alap hivatalos Tájékoztatójában.

Befektetési politika

A jelen gazdasági és pénzügyi válság közepette meglehetősen bizonytalan és megjósolhatatlan, hogy az elkövetkező néhány évben mely részvénypiaci régiók, szektorok, vagy részvények árfolyamai lesznek képesek számottevő és trendszerű növekedésre, illetve lesznek-e egyáltalán ilyen eszközök. Nagy annak a valószínűsége, hogy a részvénypiaci árfolyamok továbbra is folytatják jelenleg is megfigyelhető oldalazó mozgásukat, rövid távú emelkedő és eső időszakokkal. Ezt a kiszámíthatatlan, meghatározó irány nélküli – oldalazó – részvénypiacra vonatkozó várakozást kívánja az Alap a befektetők számára a befektetési politikája által kiaknázni. Az Alap a jegyzés és forgalmazás során összegyűjtött tőkének meghatározó részét a tőkevédett periódus lejáratára ígért tőkevédelem biztosítása érdekében biztonságos befektetési eszközökbe, bankbetétbe, és/vagy állampapírba fekteti.
A Budapest Horizont Tőkevédett Alappal a befektetők éves maximum 10,79% hozamot (EHM: 0%-10,79%) érhetnek el.
Az Alap eszközeinek kisebb hányada egy – az Alap tőkevédett periódusának kezdete előtt kötött - összetett opciós pozíció. Az Alap által vásárolt opciós struktúra kifizetését a tőkevédett periódus lejáratakor az Alap névértéke, és a struktúra futamideje alatt felhalmozott Kupon határozza meg.
opciós struktúra futamideje: Indulása megegyezik a tőkevédett periódus indulásának napjával (2012. június 21), lejárata 2015. június 22.


A jegyzés után kialakult értékelési sáv mértéke, az előzetes várakozásokat felülmúlóan +/- 27,8% lett.

Kockázati profil

A tőkevédett alapok közép távú befektetések, amelyek elérhetővé teszik a kockázatos piacokat a befektetett tőke kockáztatása nélkül. A tőkevédett alapokat választó, kockázatvállaló ügyfelek a feláldozott fix kamatokért cserébe, lehetőséget kapnak arra, hogy a tőkepiacok jó teljesítménye esetén, kiemelkedő hozamot érhessenek el.
A származtatott alapok a szokásostól eltérő kockázatúak. A származtatott ügyletek révén felvehető nettó pozíciók összértéke nem haladhatja meg az alapok saját tőkéjének kétszeresét.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 0.10%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2015.12.31.
Fizetési számla: 1,32%
Betét: 98,68%
Az értékelés időpontjában az alap portfoliója nem tartalmazott származtatott ügyletet.

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2014.12.31 és 2015.12.31 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2015.12.31.
Időszak Hozam
1 év* 4,38%
2 év* 5,42%
3 év* 5,11%
4 év -
5 év -
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2012 4.36%*
2013 4.50%
2014 6.47%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Kovács Ildikó
info@budapestbank.hu
2014 - Budapest Alapkezelő
Befektetési vezető

2008 - Budapest Alapkezelő
Befektetési vezető helyettes
tőkevédett befektetések

2002 - 2008 Budapest Alapkezelő
portfólió menedzser
kötvény befektetések, tőkevédett befektetések

2000 - 2002 ING Vagyonkezelő
portfólió menedzser
pénzpiaci befektetések

1998 - 2000 ABN Amro Bank
makroelemző

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak