Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)


Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2011. január 06.
Felügyeleti engedély száma: E-III/110.522-1/2007
Az alap típusa: likviditási
ISIN kód: HU0000705439
Ajánlott minimális futamidő: 1 hónap

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 0.1%
Letétkezelői díj: 0.04%
PSZÁF díj: 0.025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2014.08.08.
Értékpapír devizaneme: HUF
Nevérték: 10 000
Árfolyam: 13900,713900
1 éves minimum árfolyam: 13713,928100
1 éves maximum árfolyam: 13900,713900
Alap nettó eszközértéke: 361 196 148,830792

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt. A forgalmazó helyek részletes listája megtalálható az alap hivatalos Tájékoztatójában.

Befektetési politika

Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésekor elsősorban a biztonságot tartja szem előtt. Az Alap eszközeit ezért kizárólag pénzpiaci és likviditási alapok befektetési jegyeibe, a Magyar Állam által kibocsátott rövid lejáratú állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti.
Az alapot elsősorban azoknak ajánljuk, akik az alap jegyzésében részt vettek és a mai napig rendelkeznek azokkal a befektetési jegyekkel, továbbá szeretnék, a befektetéseiket a folyószámla kamatánál nagyobb mértékben gyarapítani, viszont pénzükhöz bármikor szeretnének hozzáférni. Alacsony kockázatú befektetési alap, amely a biztonságot és a likviditást tartja szem előtt.

Kockázati profil

Az alapot azoknak ajánljuk, akik eredetileg befektetői voltak a három éves Budapest Metálmix Alapnak és a befektetéseiket a folyószámla kamatánál nagyobb mértékben kívánják gyarapítani, de pénzükhöz bármikor szeretnének hozzáférni. Alacsony kockázatú befektetési alap, amely a biztonságot és a likviditást tartja szem előtt.

Az alap 2011. január 6-ig garantált/tőkevédett alap volt. Az egyes naptári években elért hozamokat bemutató táblázatban szereplő értékek 2011-ig a garantált alap teljesítményét tükrözik.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 0.00%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2014.07.31.
Befektetési jegy: 99,91%
Fizetési számla: 0,09%
Az értékelés időpontjában az alap portfoliója nem tartalmazott származtatott ügyletet.

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2013.08.08 és 2014.08.08 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2014.08.08.
Időszak Hozam
1 év 1,23%
2 év* 2,77%
3 év* 3,72%
4 év -
5 év -
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2007 0.52%*
2008
-9.83%
2009 24.54%
2010 7.53%
2011 4.59%*
2012 5.74%*
2013 2.95%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Bakos Dezső
info@budapestbank.hu
2006. okt. - Budapest Alapkezelő (portfolió menedzser)

2001. szept.- 2006. okt. OTP Alapkezelő (portfolió menedzser)
az összes kezelt portfólió likviditásának kezelése
pénzpiaci alap menedzselése
RMAX-os portfóliók menedzselése

2000. ápr. - 2001. szept. OTP BANK (letétkezelés, nemzetközi elszámolások)
NAV számolás, nemzetközi elszámolások

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak