Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)


BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 1998. május 27.
Felügyeleti engedély száma: 110.099/98
Az alap típusa: részvény
ISIN kód: HU0000701552
Ajánlott minimális futamidő: 5 év

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 2.00%
Letétkezelői díj: 0.13%
PSZÁF díj: 0.025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2020.08.13.
Értékpapír devizaneme: HUF
Nevérték: 1
Árfolyam: 1,765537
1 éves minimum árfolyam: 1,340532
1 éves maximum árfolyam: 1,847326
Alap devizaneme HUF
Alap nettó eszközértéke: 10 894 978 210,00

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., UniCredit Bank Hungary Zrt., Raiffeisen Bank Zrt. A forgalmazó helyek részletes listája megtalálható az alap hivatalos Tájékoztatójában.

Befektetési politika

Az Alap célja, hogy a részvénypiacok árfolyam mozgásának tendenciáit kihasználva, az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett, a legmagasabb hozamot biztosítsa a befektetési jegyek vásárlóinak.
Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban részvényekbe valamint kisebb arányban állampapírokba, és egyéb kamatozó értékpapírokba vegyesen kívánja befektetni. A befektetéseknél ésszerű kockázatvállalásra, és ezen ésszerű kockázat mellett megszerezhető legmagasabb hozam elérésére törekszik.
Az alap pénzügyi célja, hogy tőkéjét a nemzetközi részvénypiacokon diverzifikáltan befektetve a piacon elérhető átlagos hozamokat elérje, vagy meghaladja.

Kockázati profil

Az alap a nemzetközi tőkepiacokat teszi elérhetővé a magyar befektetők számára. A legfejlettebb országok részvényeibe fektető alap azon befektetők számára előnyös, akik a hazai állampapír befektetéseknél magasabb hozamú ugyanakkor a magyar értékpapír piac áringadozásait kiküszöbölő befektetési megoldást keresnek. Az alapot a magasabb kockázatot is vállaló befektetőknek ajánljuk.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 12.90%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 1900.01.01.
Az értékelés időpontjában az alap portfoliója nem tartalmazott származtatott ügyletet.

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2019.08.13 és 2020.08.13 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2020.07.31.
Időszak Hozam
1 év 10,29%
2 év* 9,81%
3 év* 12,55%
4 év* 10,36%
5 év* 7,5%
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

1999 41,27%
2000
-6,42%
2001
-16,92%
2002
-32,75%
2003 9,54%
2004
-5,04%
2005 16,18%
2006 4,21%
2007 2,61%
2008
-30,61%
2009 25,5%
2010 15,22%
2011
-2,46%
2012
-1,25%
2013 15,22%
2014 5,98%
2015 7,17%
2016 2,25%
2017 6,39%
2018
-1,39%
2019 31,27%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak