Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)


Budapest Abszolút Kötvény Alap

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2011. szeptember 30.
Felügyeleti engedély száma: KE-III-503/2011
Az alap típusa: Szabad futamidejű kötvényalap
ISIN kód: HU0000710819
Ajánlott minimális futamidő: 5 év

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 2.00%
Letétkezelői díj: 0.04%
PSZÁF díj: 0.025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2020.05.25.
Értékpapír devizaneme: HUF
Árfolyam: 1,060900
1 éves minimum árfolyam: 0,977400
1 éves maximum árfolyam: 1,156100
Alap devizaneme HUF
Alap nettó eszközértéke: 904 544 295,00

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt.

Befektetési politika

Az Alap célja, hogy a befektetési jegyek vásárlóinak egy kötvény alapokból összeállított portfolió révén a globális tőkepiacok tendenciáit kihasználva az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett maximális hozamot biztosítson.
Az Alapkezelő a BF Money Abszolút Kötvény Alapok Alapjának eszközeit befektetési alapokon keresztül túlnyomórészt kötvényekbe, valamint technikai megfontolásokból állampapírokba, és egyéb kamatozó értékpapírokba kívánja befektetni.
Az Alapkezelő az Alap vagyonának meghatározó részét – alapokon keresztül - fejlett (Egyesült Államok, Európai Unió, Japán) illetve ázsiai (Közel- és Távol-Kelet), latin-amerikai, feltörekvő európai, és afrikai országok állampapírjaiba, illetve ezen országokban működő vállalatok kötvényeibe kívánja befektetni.
Az alap arra törekszik, hogy a portfóliójában lévő külföldi devizában kibocsátott papírok devizaárfolyam kockázatát fedezeti ügyletek alkalmazásával csökkentse.

Kockázati profil

A BF Money Abszolút Kötvény Alapok Alapja vagyonának jelentős részét olyan befektetési alapokba fekteti, amelyek mögött kötvények állnak. Az alap hozama/kockázata - befektetéseinek köszönhetően - csak minimális mértékben kötődik a magyar/közép-európai gazdaságok teljesítményéhez/kockázatához. A hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállaló befektetőnek lehet előnyös befektetési forma. A befektetés lehetséges kockázatairól részletes felvilágosítást az alap hivatalos tájékoztatójából kaphat, amely megtalálható a Budapest Bank fiókjaiban, a forgalmazási helyeken és a www.bpalap.hu és a www.budapestbank.hu internetes oldalon.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 5.38%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2019.12.31.
Fizetési számla: 42,44%
Nemzetközi befektetési jegy: 57,56%
Az értékelés időpontjában az alap portfoliója nem tartalmazott származtatott ügyletet.

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2019.05.24 és 2020.05.25 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2020.05.25.
Időszak Hozam
1 év -5,02%
2 év* -3,62%
3 év* -3,96%
4 év* -1,22%
5 év* -2,67%
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2011
-1,43%*
2012 17,56%
2013 3,93%
2014 0,34%
2015
-6,76%
2016 3,88
2017 0,85%
2018
-5,77%
2019
-1,09

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Bebesy Dániel
info@budapestbank.hu
2008 februárban csatlakozott a Budapest Alapkezelő csapatához, mint portfolió menedzser.

2005 elejétől Milánóban a CIB anyabankjánál a Banca Intesa Sanpaolónál dolgozott, majd 2006-ban rövidebb ideig Londonban a feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzési osztály munkatársa volt.

Szakmai karrierjét 2003-ban a CIB Banknál kezdte, ahol régiós deviza- és kötvény-, valamint makroelemzőként dolgozott.

2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, gazdaságpolitika szakirányán diplomázott.

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak