Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)


BF Money Közép-Európai Részvény Alap EUR sorozat

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2008. február 19.
Felügyeleti engedély száma: E-III/110.061-23/2008
Az alap típusa: részvény
ISIN kód: HU0000706387
Ajánlott minimális futamidő: 5 év

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 2.00%
Letétkezelői díj: 0.05%
PSZÁF díj: 0.025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2020.08.13.
Értékpapír devizaneme: EUR
Nevérték: 0.01
Árfolyam: 0,011347
1 éves minimum árfolyam: 0,008709
1 éves maximum árfolyam: 0,014024
Alap devizaneme HUF
Alap nettó eszközértéke: 4 228 031 385,00

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt. A forgalmazó helyek részletes listája megtalálható az alap hivatalos Tájékoztatójában.

Befektetési politika

Az Alap célja, hogy a részvénypiacok árfolyam mozgásának tendenciáit kihasználva, az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett, a legmagasabb hozamot biztosítsa a befektetési jegyek vásárlóinak.
Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban részvényekbe valamint kisebb arányban állampapírokba, és egyéb kamatozó értékpapírokba vegyesen kívánja befektetni. A befektetéseknél ésszerű kockázatvállalásra, és ezen ésszerű kockázat mellett megszerezhető legmagasabb hozam elérésére törekszik.
Az Alap vagyonának jelentős részét a közép-kelet-európai, azon belül is a visegrádi országok (Magyarország, Lengyelország, Csehország) részvénypiacain fekteti be, de egyéb régiók irányában kitettséget biztosító részvények, valamint befektetési jegyek és ún. exchange traded fundok (ETF) is helyet kaphatnak az alap értékpapír állományban.

Kockázati profil

A hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállaló befektetőnek előnyös befektetési forma.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 10.93%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2019.12.31.
Államkötvény: 1,02%
Nemzetközi részvény: 56,66%
Magyar részvény: 15,67%
Fizetési számla: 7,25%
Nemzetközi befektetési jegy: 19,41%
Az értékelés időpontjában az alap portfoliója nem tartalmazott származtatott ügyletet.

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2019.08.13 és 2020.08.13 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2020.07.31.
Időszak Hozam
1 év -15,69%
2 év* -9,6%
3 év* -6,72%
4 év* 0,52%
5 év* -1,99%
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2008
-37,25%*
2009 26,76%
2010 12,58%
2011
-25,14%
2012 22,01%
2013
-5,86%
2014
-5,20%
2015
-0,76%
2016 4,54%
2017 19,14%
2018
-5,74%
2019 7,78%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Pintér András
info@budapestbank.hu
Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem (volt Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem) gazdálkodási karának pénzügy szakán szerezte (ösztöndíjasként eközben a dániai Copenhagen Business Scool-on is tanult).

2004 nyarán az Inter-Európa Bank Elemzési Osztályára került makrogazdasági elemzőként. Itt a hazai és a nemzetközi makrogazdasági folyamatok mellett a devizapiac és a bankszektor elemzésével foglalkozott.

2006. márciusában csatlakozott az IE Befektetési Alapkezelő Zrt.-hez, ahol az alapkezelő által kezelt portfóliók részvénybefektetéseit kezelte, különös tekintettel az EMEA régióval kapcsolatos befektetési tanácsadási tevékenységre.

A Budapest Alapkezelő Zrt.-hez részvény-befektetésekért felelős portfólió menedzserként 2008. júniusában érkezett.

A befektetés elemzői vizsgák közül az európai uniós EFFAS és VAP vizsgával rendelkezik.

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak