Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)


Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2016. április 1.
Felügyeleti engedély száma: H-KE-III-323/2016
Az alap típusa: egyéb
ISIN kód: HU0000716337
Ajánlott minimális futamidő: 3 év

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: Unicredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 1,02%
Letétkezelői díj: 0,04%
PSZÁF díj: 0,025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2020.08.13.
Értékpapír devizaneme: HUF
Nevérték: 1
Árfolyam: 1,163200
1 éves minimum árfolyam: 1,045900
1 éves maximum árfolyam: 1,206900
Alap devizaneme HUF
Alap nettó eszközértéke: 7 927 958 498,00

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt.

Befektetési politika

A Budapest Prémium Esernyő Alap részalapjai kockázatos és biztonságos befektetések megfelelő kombinációjával, jól diverzifikált portfoliók kialakításával a részalapokon keresztül vonzó kockázat-hozam profilú befektetési alternatívákat kívánnak nyújtani ügyfeleik számára.Az Alapkezelő a részalapok tőkéjét a befektetési politikája által megengedett eszközökön belül jellemzően bankbetétbe, állampapírokba, vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó instrumentumokba, valamint részvényekbe és tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe), kollektív befektetési formákba, kívánja befektetni, a részalapok kockázati profiljával összhangban lévő megoszlásban.
A Budapest Prémium Konzervatív Részalap a Budapest Prémium Esernyőalap legalacsonyabb kockázatú tagja. Magas arányú alacsony kockázatú kötvény és pénzpiaci eszközein túl kisebb mértékben tartalmaz feltörekvő kötvény és globális részvény kitettséget. A Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap a Budapest Prémium Esernyőalapon belül a Konzervatív Részalapnál kissé magasabb kockázatú, az eszközosztályok között egyenlő súlyozásra törekszik. A Részalap 25% magyar pénzpiaci és rövid kötvény, 25% magyar hosszú kötvény, 25% feltörekvő piaci kötvény és 25%-ban globális részvény kitettséget céloz meg.

Kockázati profil

Az Esernyőalap részalapjainak célja, hogy az egyes részalapokra ajánlott befektetési időtávon a pénzpiaci befektetéseket meghaladó, a kockázati profillal összhangban lévő hozam elérésének lehetőségét nyújtsa a befektetőknek. A részalapok a pénzpiaci hozamokat meghaladó hozampotenciált magasabb kockázatvállalás mellett kívánják elérni, oly módon, hogy a vállalt kockázat összhangban legyen az adott részalap ajánlott befektetési időhorizontjával és a megcélzott (jellemző) befektetők kockázatvállalási profiljával.
A Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap elsősorban azon közepes kockázatot vállaló ügyfeleknek ajánlott, akik a némileg magasabb hozampotenciál érdekében a mérsékelt volatilitását elfogadják, és minimális befektetési időhorizontjuk eléri a három évet.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 4.73%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2019.12.31.
Államkötvény: 34,55%
Befektetési jegy: 14,48%
Fizetési számla: 3,69%
Nemzetközi befektetési jegy: 47,28%
Az értékelés időpontjában az alap portfoliója nem tartalmazott származtatott ügyletet.

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2019.08.13 és 2020.08.13 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2020.07.31.
Időszak Hozam
1 év 0,23%
2 év* 4,55%
3 év* 4,6%
4 év* 3,02%
5 év -
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2016 1,20%
2017 2,53%
2018
-1,02%
2019 13,59%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Bakos Dezső
info@budapestbank.hu
2006. okt. - Budapest Alapkezelő (portfolió menedzser)

2001. szept.- 2006. okt. OTP Alapkezelő (portfolió menedzser)
az összes kezelt portfólió likviditásának kezelése
pénzpiaci alap menedzselése
RMAX-os portfóliók menedzselése

2000. ápr. - 2001. szept. OTP BANK (letétkezelés, nemzetközi elszámolások)
NAV számolás, nemzetközi elszámolások

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak