Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)


Budapest Bonitas Alap

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 1997. március 3.
Felügyeleti engedély száma: 110.071/97
Az alap típusa: pénzpiaci
ISIN kód: HU0000702725
Ajánlott minimális futamidő: 6 hónap

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 0.4%
Letétkezelői díj: 0.04%
PSZÁF díj: 0.025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2020.08.14.
Értékpapír devizaneme: HUF
Nevérték: 1
Árfolyam: 2,430500
1 éves minimum árfolyam: 2,422900
1 éves maximum árfolyam: 2,430500
Alap devizaneme HUF
Alap nettó eszközértéke: 7 561 275 005,00

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt., Erste Befektetési Zrt., UniCredit BankHungary Zrt., Raiffeisen Bank Zrt. A forgalmazó helyek részletes listája megtalálható az alap hivatalos Tájékoztatójában.

Befektetési politika

Az Alap célja, hogy a legnagyobb biztonság elve mellett, a gyakran változó magyar pénz- és tőkepiacon a banki betétekkel versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak.
Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében az Alap eszközeit elsősorban állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti be. Az Alapkezelő az Alap szabad eszközeinek minél gyorsabb befektetésére törekszik. A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix, illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték kevéssé ingadozó növekedése mellett lehetőleg a legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.

Kockázati profil

Alacsony kockázatú befektetési alap, amely a biztonságot és a likviditást tartja szem előtt.Azok érdeklődésére tarthat számot, akik a befektetéseiket a folyószámla kamatánál nagyobb mértékben kívánják gyarapítani, de pénzükhöz bármikor szeretnének hozzáférni.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 0.19%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2019.12.31.
Államkötvény: 16,79%
Vállalati kötvény: 5,44%
Jelzáloglevél: 5,79%
Származtatott termék: -0,09%
Fizetési számla: 1,66%
Betét: 70,4%

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2019.08.14 és 2020.08.14 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2020.07.31.
Időszak Hozam
1 hónap 0,06%
3 hónap 0,23%
6 hónap 0,14%
1 év 0,15%
2 év* 0,12%
3 év* 0,06%
4 év* 0,19%
5 év* 0,42%
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

1998 12,92%*
1999 9,27%
2000 5,54%
2001 7,22%
2002 7,48%
2003 6,37%
2004 10,23%
2005 5,98%
2006 5,29%
2007 6,52%
2008 7,21%
2009 8,24%
2010 4,31%
2011 4,80%
2012 6,16%
2013 3,61%
2014 1,27%
2015 0,95%
2016 1,29%
2017 0,52%
2018
-0,30%
2019
-0,01%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Bakos Dezső
info@budapestbank.hu
2006. okt. - Budapest Alapkezelő (portfolió menedzser)

2001. szept.- 2006. okt. OTP Alapkezelő (portfolió menedzser)
az összes kezelt portfólió likviditásának kezelése
pénzpiaci alap menedzselése
RMAX-os portfóliók menedzselése

2000. ápr. - 2001. szept. OTP BANK (letétkezelés, nemzetközi elszámolások)
NAV számolás, nemzetközi elszámolások

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak