Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)


Budapest Prémium Portfólió Alapok Alapja

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2015. október 22.
Felügyeleti engedély száma: KE-III-788/2015
Az alap típusa: egyéb
ISIN kód: HU0000715263
Ajánlott minimális futamidő: 1 év

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: max. 1,3%
Letétkezelői díj: 0,03%
PSZÁF díj: 0,025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2020.08.13.
Értékpapír devizaneme: HUF
Árfolyam: 1,026100
1 éves minimum árfolyam: 0,946600
1 éves maximum árfolyam: 1,094700
Alap devizaneme HUF
Alap nettó eszközértéke: 1 929 609 826,00

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt.

Befektetési politika

Az Alap célja, hogy ügyfelei számára eltérő kockázati profilú és befektetési stratégiájú befektetési alapok kombinációjával egy olyan mérsékelt kockázatú befektetési alternatívát kínáljon, mely a bankbetéteknél és pénzpiaci alapoknál magasabb hozam elérésének lehetőségét biztosítja számukra. Az Alapkezelő a különböző kockázatú és stratégiájú befektetési alapokat úgy válogatja össze az alap számára, hogy azok egy mérsékelt kockázatú, de vonzó hozampotenciálú, diverzifikált portfóliót alkossanak az Alap számára.

Kockázati profil

Az Alap eszközeit közvetlenül elsősorban befektetési alapok alkotják, azonban közvetetten, azaz a befektetési alapokon keresztül az Alap különböző befektetési eszközökben, különböző típusú kockázatokban hordoz kitettséget. Közvetetten elsősorban részvény, állampapír, vállalati és jelzálog kötvény, deviza, bankbetét és származtatott eszközökön keresztül hordoz az alap részvénypiaci, deviza és kamatláb kitettségeket.
Az Alapkezelő az Alap eszközeit alkotó befektetési alapokat úgy válogatja össze, hogy azok az Alap számára mind a közvetlen, mind pedig a közvetett kitettségek tekintetében egy jól diverzifikált, mérsékelt kockázati szintű, de kedvező, a rövid futamidejű állampapírok hozamát meghaladó hozampotenciálú portfóliót eredményezzen 2-3 éves időtávra vonatkozóan.Az Alap – az Alap által vásárolt eszközökön keresztül közvetlenül, valamint az Alap által birtokolt kollektív befektetési formákban (befektetési alapok) meglévő devizakitettségek által közvetett módon is vállalhat deviza kitettséget.Az Alap az eltérő devizákban denominált eszközök devizakitettségét, valamint a közvetett devizakitettséget részben, vagy teljes egészében fedezheti, mely fedezést az Alapkezelő származtatott eszközök alkalmazásával valósítja meg.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 1.97%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2019.12.31.
Befektetési jegy: 98,01%
Fizetési számla: 1,99%
Az értékelés időpontjában az alap portfoliója nem tartalmazott származtatott ügyletet.

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2019.08.13 és 2020.08.13 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2020.07.31.
Időszak Hozam
1 hónap 0,87%
3 hónap 6,84%
6 hónap -5,48%
1 év -2,09%
2 év* -0,4%
3 év* -0,59%
4 év* 0,08%
5 év -
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2015
-0,20%*
2016 1,94%
2017 2,17%
2018
-4,09%
2019 6,35%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Bakos Dezső
info@budapestbank.hu
2006. okt. - Budapest Alapkezelő (portfolió menedzser)

2001. szept.- 2006. okt. OTP Alapkezelő (portfolió menedzser)
az összes kezelt portfólió likviditásának kezelése
pénzpiaci alap menedzselése
RMAX-os portfóliók menedzselése

2000. ápr. - 2001. szept. OTP BANK (letétkezelés, nemzetközi elszámolások)
NAV számolás, nemzetközi elszámolások

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak