Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)


GE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Származtatott Alap

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2012. november 7.
Felügyeleti engedély száma: H-KE-III-520/2012
ISIN kód: HU0000711676
Ajánlott minimális futamidő: 5 év

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 2.0%
Letétkezelői díj: 0.04%
PSZÁF díj: 0.025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2014.08.08.
Értékpapír devizaneme: HUF
Árfolyam: 0,980200
1 éves minimum árfolyam: 0,914000
1 éves maximum árfolyam: 1,042100
Alap nettó eszközértéke: 67 257 942

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt. A forgalmazó helyek részletes listája megtalálható az alap hivatalos Tájékoztatójában.

Befektetési politika

Az alap tőkéjének túlnyomó részét rövid lejáratú magyar állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fekteti. Emellett az összegyűjtött tőke fedezete mellett azonnali és származtatott devizaügyletekkel olyan pozíciókat igyekszik felvenni, mellyel a nemzetközi devizapiacok ármozgásaiból profitálhat. Az alap célja, hogy 3- 5 éves távon minden tőkepiaci környezet esetén a pénzpiaci alapokat meghaladó hozamot nyújtson.
Az alap elsősorban derivatív, emellett pedig deviza-, kamatláb-, és értékpapírügyletek segítségével az uralkodó piaci tendenciákat követve, illetve előre becsülve pozícióit úgy igyekszik kialakítani, hogy az a befektetési jegy-tulajdonosok által befektetett tőke értékét középtávon gyarapítsa. Az alap a jogszabályokban a származtatott alapokra meghatározott limit erejéig tőkeáttételes pozíciókat is felvehet, valamint nettó rövid pozíciókat is kiépíthet. Az alap ennél fogva az átlagost meghaladó kockázatot fut.
Az Alapkezelő felvállalja, hogy az alap számára nagy szabadságfok mellett kiválasztja azokat az eszközöket, melyeket az adott piaci környezetben jó befektetésnek tart. Az Alap változó jellege folytán nem mindig egyformán reagál a tőkepiacok változásaira, és az általa felvehető rövid pozíciók miatt alkalmasint az egy jegyre jutó árfolyam az uralkodó piaci tendenciákkal ellentétesen is mozoghat.

Kockázati profil

A GE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Származtatott Alap vagyonának jelentős részét derivatív (származtatott), emellett pedig deviza-, kamatláb-, és értékpapírügyletekbe fekteti. A származtatott alap kétszeres tőkeáttételt is felvehet; kizárólag devizapiaci ügyletek alkalmazása esetén a tőkeáttétel mértéke nyolc lehet. A befektetés lehetséges kockázatairól részletes felvilágosítást az alap hivatalos tájékoztatójából kaphat, amely megtalálható a Budapest Bank fiókjaiban, a forgalmazási helyeken és a www.bpalap.hu és a www.budapestbank.hu internetes oldalon.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 0.48%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2014.07.31.
Kincstárjegy: 53,14%
Államkötvény: 46,56%
Származtatott termék: -0,59%
Fizetési számla: 0,89%

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2013.08.08 és 2014.08.08 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2014.08.08.
Időszak Hozam
1 év 0,3%
2 év -
3 év -
4 év -
5 év -
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2012 0.37%*
2013
-1.12%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Bakos Dezső
info@budapestbank.hu
2006. okt. - Budapest Alapkezelő (portfolió menedzser)

2001. szept.- 2006. okt. OTP Alapkezelő (portfolió menedzser)
az összes kezelt portfólió likviditásának kezelése
pénzpiaci alap menedzselése
RMAX-os portfóliók menedzselése

2000. ápr. - 2001. szept. OTP BANK (letétkezelés, nemzetközi elszámolások)
NAV számolás, nemzetközi elszámolások

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak