Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)


Budapest 2015 Alap

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2010. október 20.
Felügyeleti engedély száma: EN-III/TTE-344/2010
Az alap típusa: egyéb
ISIN kód: HU0000709274
Ajánlott minimális futamidő: 5 év

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: Unicredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 0.0%
Letétkezelői díj: 0.03%
PSZÁF díj: 0.025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2015.09.25.
Értékpapír devizaneme: HUF
Árfolyam: 1,046900
1 éves minimum árfolyam: 1,027100
1 éves maximum árfolyam: 1,052200
Alap nettó eszközértéke: 94 361 429

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt.

Befektetési politika

A tőkepiaci periódus alatt az Alap eszközeit kockázatos és biztonságos, jellemzően részvény- és pénzpiaci jellegű eszközök kombinációja alkotja, az ötéves periódus elején jellemzően magasabb, az ötéves periódus végéhez közeledve pedig évenként fokozatosan csökkenő átlagos kockázatos eszköz kitettséggel.
A portfólió kialakításánál az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy az Alap teljes kamatkockázata mérsékelt maradjon.
Az alap célja hogy az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke (árfolyama) a tőkepiaci periódus minden egyes forgalmazási napján az előző naptári év utolsó forgalmazási napja és az adott forgalmazási nap közötti időszak legmagasabb árfolyamának (egy jegyre jutó nettó eszközértékének) meghatározott százalékánál (ez a százalék a tőkepiaci periódus első évében 90%, a második évben 92%, a harmadik évben 94%, a negyedik évben 96%, az ötödik évben pedig 98%) egyetlen forgalmazási napon se legyen alacsonyabb.
Az ötéves tőkepiaci periódus végét követően, azaz 2016 elejétől az Alap portfóliója a tőkegyűjtési periódushoz hasonlóan ismételten döntően biztonságos, pénzpiaci jellegű eszközökből épül majd fel.

Kockázati profil

Az Alap befektetései jelentős mértékben bankbetétekből, állampapírokból, valamint kötvényekből állnak, és kisebb részben részvények, részvénypiaci eszközök teszik ki. Ez a részvényarány dinamikusan változik a magyar részvénypiaci árfolyammozgások hatására. A CPPI struktúrával és a folyamatosan emelkedő „padló” szinttel biztosítja az alap egyrészt, hogy a befektetői - javuló gazdasági környezetben - részesedhessenek a magyar gazdaság fellendüléséből, tovább romló gazdasági helyzetben viszont védve legyenek a nagyobb veszteségekkel szemben. Másrészt a „padló” szint évenkénti emelkedése miatt egyre kiszámíthatóbbá válik az alap kockázata a TBSZ 5 éves periódusának a végéhez közeledve.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 0.09%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2015.08.31.
Magyar részvény: 5,42%
Fizetési számla: 3,93%
Betét: 90,64%
Az értékelés időpontjában az alap portfoliója nem tartalmazott származtatott ügyletet.

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2014.09.25 és 2015.09.25 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2015.09.25.
Időszak Hozam
1 év 0,63%
2 év* -0,3%
3 év* 0,49%
4 év* 2,14%
5 év -
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2010 0.55%*
2011
-3.03%*
2012 5.88%*
2013 1.86%
2014
-1.98%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Pintér András
info@budapestbank.hu
Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem (volt Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem) gazdálkodási karának pénzügy szakán szerezte (ösztöndíjasként eközben a dániai Copenhagen Business Scool-on is tanult).

2004 nyarán az Inter-Európa Bank Elemzési Osztályára került makrogazdasági elemzőként. Itt a hazai és a nemzetközi makrogazdasági folyamatok mellett a devizapiac és a bankszektor elemzésével foglalkozott.

2006. márciusában csatlakozott az IE Befektetési Alapkezelő Zrt.-hez, ahol az alapkezelő által kezelt portfóliók részvénybefektetéseit kezelte, különös tekintettel az EMEA régióval kapcsolatos befektetési tanácsadási tevékenységre.

A Budapest Alapkezelő Zrt.-hez részvény-befektetésekért felelős portfólió menedzserként 2008. júniusában érkezett.

A befektetés elemzői vizsgák közül az európai uniós EFFAS és VAP vizsgával rendelkezik.

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak