Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)


Budapest Zenit Alapok Alapja

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2010. október 20.
Felügyeleti engedély száma: EN-III/TTE-345/2010
Az alap típusa: egyéb
ISIN kód: HU0000709282
Ajánlott minimális futamidő: 5 év

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 0.5%
Letétkezelői díj: 0.04%
PSZÁF díj: 0.025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2015.09.25.
Értékpapír devizaneme: HUF
Árfolyam: 1,073400
1 éves minimum árfolyam: 1,061500
1 éves maximum árfolyam: 1,131500
Alap nettó eszközértéke: 309 258 892

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt.

Befektetési politika

Az Alap célja, hogy ügyfelei számára kockázatos (jellemzően részvénypiaci kitettséget biztosító) és biztonságos, pénzpiaci kitettséget jelentő befektetések megfelelő kombinációjával vonzó hozamú, de a tiszta részvényalapoknál kisebb kockázatot hordozó befektetési alternatívát nyújtson. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot és az értékmegőrzést, illetve a korlátozott kockázatvállalás mellett történő minél nagyobb hozam elérését tartja szem előtt. Az Alap célja, hogy a befektetési alap jegyeinek árfolyama (az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke) minden egyes forgalmazási napon legalább elérje az Alap addigi futamideje alatti legmagasabb forgalmazási árfolyam (egy jegyre jutó nettó eszközérték) 90%-át. Az Alap elsősorban az értékállóságot és a biztonságot előtérbe helyező kamatozó eszközökbe fektet be, elsősorban a kockázatok csökkentése céljából (fedezeti célból) származtatott ügyleteket köt, valamint részvény alapú befektetéseket eszközöl.

Kockázati profil

A Budapest Zenit Alapok Alapja - Budapest Befektetési Alapokon keresztül - fektet bankbetétekbe, állampapírokba, valamint kötvényekbe, illetve részvényekbe, részvénypiaci eszközökbe. A két eszközosztály közötti részarány dinamikusan változik a részvénypiaci árfolyammozgások hatására. Továbbá az egyes részvényeket – országtól függően – más-más devizáért lehet megvenni. Az alapok alapja konstrukcióval kialakított, sok részvényt felölelő portfolióval kívánja biztosítani az alap befektetési politikája az egyoldalú (ország, ágazat, részvény, deviza) kockázatok kiszűrését, és a minél kiegyensúlyozottabb teljesítményt. Az Alap hozama/kockázata - befektetéseinek köszönhetően - csak minimális mértékben kötődik a magyar/közép-európai gazdaságok teljesítményéhez/kockázatához.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 0.32%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2015.08.31.
Befektetési jegy: 85,55%
Fizetési számla: 14,45%
Az értékelés időpontjában az alap portfoliója nem tartalmazott származtatott ügyletet.

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2014.09.25 és 2015.09.25 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2015.09.25.
Időszak Hozam
1 év -3,18%
2 év* 0,32%
3 év* 0,75%
4 év* 1,91%
5 év -
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2010 2.72%*
2011
-0.21%*
2012 4.53%*
2013 0.87%
2014 1.58%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Pintér András
info@budapestbank.hu
Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem (volt Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem) gazdálkodási karának pénzügy szakán szerezte (ösztöndíjasként eközben a dániai Copenhagen Business Scool-on is tanult).

2004 nyarán az Inter-Európa Bank Elemzési Osztályára került makrogazdasági elemzőként. Itt a hazai és a nemzetközi makrogazdasági folyamatok mellett a devizapiac és a bankszektor elemzésével foglalkozott.

2006. márciusában csatlakozott az IE Befektetési Alapkezelő Zrt.-hez, ahol az alapkezelő által kezelt portfóliók részvénybefektetéseit kezelte, különös tekintettel az EMEA régióval kapcsolatos befektetési tanácsadási tevékenységre.

A Budapest Alapkezelő Zrt.-hez részvény-befektetésekért felelős portfólió menedzserként 2008. júniusában érkezett.

A befektetés elemzői vizsgák közül az európai uniós EFFAS és VAP vizsgával rendelkezik.

Kapcsolódó letöltések

Kapcsolódó oldalak