Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)


Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja

Print icon

Jellemző adatok

ALAPADATOK

Az alap indulása: 2018.06.21
Felügyeleti engedély száma: H-KE-III-308/2018
Az alap típusa: egyéb
ISIN kód: HU0000720602
Ajánlott minimális futamidő: 3 év

KÖZREMŰKÖDŐK

Letétkezelő: Unicredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft.

DÍJAK

Alapkezelői díj: 0.1%
Letétkezelői díj: 0,0425%
PSZÁF díj: 0,025%

ÁRFOLYAM

Értékelés időpontja: 2020.08.13.
Értékpapír devizaneme: HUF
Árfolyam: 1,107700
1 éves minimum árfolyam: 0,965500
1 éves maximum árfolyam: 1,173900
Alap devizaneme HUF
Alap nettó eszközértéke: 7 036 049 018,00

FORGALMAZÓK

Budapest Bank Zrt.

Befektetési politika

Az Alap célja, hogy ügyfelei számára elsősorban - eltérő kockázati profilú és befektetési stratégiájú - befektetési alapok kombinációjával egy olyan közepes kockázatú befektetési alternatívát kínáljon, amely a bankbetéteknél és pénzpiaci alapoknál magasabb hozam
elérésének lehetőségét biztosítja számukra. Az Alapkezelő a különböző kockázatú befektetési eszközöket úgy válogatja össze az alap számára, hogy azok egy közepes kockázatú, de vonzó hozampotenciálú, diverzifikált portfóliót alkossanak az Alap számára.
A Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja eszközeit meghatározó részben a Budapest Alapkezelő által kezelt befektetési alapok alkotják oly módon, hogy az Alapkezelő által aktívan súlyozott majd kiválasztott alapok egy diverzifikált portfóliót alkotnak. Ugyanakkor az Alap
a hatékony befektetési politika megvalósítása érdekében egyedi eszközöket is vásárolhat.

Kockázati profil

Az Alap eszközeit közvetlenül elsősorban befektetési alapok alkotják, azonban közvetetten, azaz a befektetési alapokon keresztül az Alap különböző befektetési eszközökben, különböző típusú kockázatokban hordoz kitettséget. Közvetetten elsősorban részvény, állampapír, vállalati és jelzálog kötvény, deviza, bankbetét és származtatott eszközökön keresztül hordoz az alap részvénypiaci, deviza és kamatláb kitettségeket.
Az Alapkezelő az Alapot alkotó befektetési eszközöket úgy válogatja össze, hogy azok az Alap számára mind a közvetlen, mind pedig a közvetett kitettségek tekintetében egy jól diverzifikált, közepes kockázati szintű, de kedvező, a rövid futamidejű állampapírok hozamát meghaladó hozampotenciálú portfóliót eredményezzen.
Az Alap – az Alap által vásárolt eszközökön keresztül közvetlenül, valamint az Alap által birtokolt kollektív befektetési formákban (befektetési alapok) meglévő devizakitettségek által közvetett módon is vállalhat deviza kitettséget. A közvetlen és közvetett devizakitettség jelentős hatással lehet az Alap árfolyamára.
Az Alap az eltérő devizákban denominált eszközök devizakitettségét, valamint a közvetett devizakitettséget részben, vagy teljes egészében fedezheti, mely fedezést az Alapkezelő származtatott eszközök alkalmazásával valósítja meg.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 2.09%

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2019.12.31.
Magyar részvény: 4,31%
Befektetési jegy: 93,52%
Fizetési számla: 2,17%
Az értékelés időpontjában az alap portfoliója nem tartalmazott származtatott ügyletet.

Árfolyamok


Az árfolyam alakulása 2019.08.13 és 2020.08.13 között

Grafikonrajzoló

Teljesítmény

Értékelés időpontja: 2020.07.31.
Időszak Hozam
1 év 0,31%
2 év* 3,71%
3 év -
4 év -
5 év -
*Éves szintre számított hozamok.
A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

Éves hozamok

2018
-0,79%
2019 14,88%

Portfólió menedzser

Portfólió menedzser Pintér András
info@budapestbank.hu
Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem (volt Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem) gazdálkodási karának pénzügy szakán szerezte (ösztöndíjasként eközben a dániai Copenhagen Business Scool-on is tanult).

2004 nyarán az Inter-Európa Bank Elemzési Osztályára került makrogazdasági elemzőként. Itt a hazai és a nemzetközi makrogazdasági folyamatok mellett a devizapiac és a bankszektor elemzésével foglalkozott.

2006. márciusában csatlakozott az IE Befektetési Alapkezelő Zrt.-hez, ahol az alapkezelő által kezelt portfóliók részvénybefektetéseit kezelte, különös tekintettel az EMEA régióval kapcsolatos befektetési tanácsadási tevékenységre.

A Budapest Alapkezelő Zrt.-hez részvény-befektetésekért felelős portfólió menedzserként 2008. júniusában érkezett.

A befektetés elemzői vizsgák közül az európai uniós EFFAS és VAP vizsgával rendelkezik.

Kapcsolódó letöltések