Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)

TESZT : A befektetési alapokról általában

1. Melyik állítás nem igaz az alábbiak közül a nyíltvégű befektetési jegyekre vonatkozóan?

Vételi/eladási árfolyamát az iránta megnyilvánuló kereslet és kínálat alapján a piac alakítja ki.

A befektető számára gyakorlatilag látraszóló betétszámlaként működik.

Nettó eszközértékét naponta publikálják.

A tőzsdén semmilyen körülmények között nem jegyezhető.

2. A befektetési jegyekkel kapcsolatban, mely fogalmak használatosak az alábbiak közül?

A. egy jegyre jutó nettó eszközérték B. névérték
C. nettó eszközérték D. kamat

kizárólag A B és C.

kizárólag B.

kizárólag A és C.

A B C és D.

3. Az alábbi - befektetési alapokra vonatkozó - állítások közül döntse el, melyik igaz vagy hamis.

A befektetési alap tőkéjéből és hozamából a befektetők eredeti befektetésük arányában részesednek.
igaz hamis
A befektetési alap, a befektetési jegyek visszaválthatósága alapján nyíltvégű vagy zártvégű lehet.
igaz hamis
A befektetési alapkezelő a befektetési alap eszközeit vagy értékpapírokba, vagy ingatlanokba fektetheti be.
igaz hamis
A befektetési alap befektetési döntéseit jogszabályok nem korlátozzák, csupán az alapkezelési szabályzatban foglaltakat kell betartani.
igaz hamis
A befektetési alap letétkezelője vezeti az alap bankszámláját és értékpapírszámláját.
igaz hamis
A nyíltvégű alapok befektetési jegyei bármikor megvásárolhatóak és visszaválthatóak.
igaz hamis
Az alapkezelőtől függ, hogy megbíz-e letétkezelőt a nettó eszközérték kiszámításával.
igaz hamis
A nemzetközi alapok portfóliójában nem lehetnek magyar értékpapírok.
igaz hamis
A befektetési jegyek, a napi árfolyamon bármilyen összegben hozzáférhetőek.
igaz hamis
A tőkeszámlán tartott befektetési jegyek állománya után adóhitel vehető igénybe.
igaz hamis
A befektetési alapok hozama előre meghatározható.
igaz hamis

4. Párosítsa össze az egyes szervezeteket a hozzájuk tartozó feladatkörökkel.

Alapkezelő

Letétkezelő

Forgalmazó

Tanácsadó

a) A befektetési alap tulajdonában lévő értékpapírok letéti őrzését, kezelését végzi, megállapítja a nettó eszközértéket, továbbá vezeti az alap folyószámláját és értékpapírszámláját.
b) A befektetési döntések meghozatalában nyújt segítséget.
c) A befektetési jegyek eladását és vételét bonyolítja le, és biztosítja az ehhez szükséges háttérrendszert.
d) Kezeli a befektetők pénzét, és befektetési döntéseket hoz, hogy milyen értékpapírokba fektesse az alap a vagyonát a törvényi és az alapkezelési szabályzatnak megfelelően.