s

Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)

Az állampapírok bemutása

Az állampapír az államháztartás adósságának megtestesítője. A magyar állam a költségvetési hiány finanszírozására, illetve a lejáró adósság megújítására rendszeresen állampapírokat bocsát ki, melyeket a gazdasági szereplők - beleértve a lakosságot is - általában piaci feltételek mellett megvásárolhatnak. Az állampapírok piacra dobását, a fennálló adósság menedzselését és a forgalmazói rendszer működtetését az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) végzi. A hazai törvényi szabályozás szerint az egy évnél nem hosszabb futamidejű állampapírokat kincstárjegynek, az egy évnél hosszabb futamidejű állampapírokat pedig államkötvénynek nevezzük.

Államkötvények

A Magyar Államkötvény egy évnél hosszabb futamidejű, kamatozó állampapír. Jelenleg négyféle (3, 5, 10 és 15 éves) futamidővel kerülnek értékesítésre. A kamat-megállapítás oldaláról vizsgálva fix- és változó kamatozású kötvényekre bonthatjuk a piacot.
A fix kamatozású államkötvények esetében már a kibocsátáskor meghirdetett és rögzített az egyes kamatfizetési periódusokban kifizetendő kamat nagysága. Általában évente két alkalommal fizet kamatot, a tőke törlesztésére a lejáratkor, egy összegben kerül sor. Ezzel szemben a változó kamatozású kötvényeknél csak a kamat-megállapítás módja és ideje rögzített, a kifizetendő kamat mértéke csak az adott kamatfizetési periódusra ismert.

A Magyar Államkötvény alapcímlete 10 ezer forint. 1999 áprilisa óta a Magyar Államkötvény új sorozatai csak dematerializált formában kerülnek kibocsátásra, tehát kinyomtatva nem léteznek ezek a papírok, vagyis kizárólag értékpapírszámlán lehet nyilvántartani. A kötvény-sorozatok a kibocsátást követően bevezetésre kerülnek a Budapesti Értéktőzsdére. A Magyar Államkötvényt belföldi magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek és külföldi befektetők egyaránt megvásárolhatják, illetve értékesíthetik az értékpapírok teljes futamideje alatt.

Diszkont Kincstárjegyek

A Diszkont Kincstárjegy egy évnél rövidebb futamidejű állampapír, mely kamatot nem fizet, hanem a névértéknél alacsonyabb, diszkont áron kerül forgalomba, lejáratkor pedig a névértéket fizeti vissza. A diszkont összege a névérték és a vételár közötti különbség. Jelenleg két különböző - 3 és 12 hónapos - futamidővel kerülnek elsődleges piaci értékesítésre, de tekintve a kibocsátások gyakoriságát (egy vagy kéthetente) és az állampapír aktív másodpiaci forgalmát, egy éven belül lényegében bármilyen hátralevő futamidővel megvásárolható. A Diszkont Kincstárjegy alapcímlete 10 ezer forint. 1999 áprilisa óta ezek az értékpapírok is csak dematerializált formában kerülnek kibocsátásra. A 6 és 12 hónapos Diszkont Kincstárjegyek a kibocsátást követően bevezetésre kerülnek a Budapesti Értéktőzsdére. A Diszkont Kincstárjegyet 2001 júniusa óta a belföldi magánszemélyeken és gazdálkodó szervezeteken kívül a külföldi befektetők is megvásárolhatják, illetve értékesíthetik a papír teljes futamideje alatt.

Kamatozó Kincstárjegyek

Népszerűsége miatt még egy kincstárjegyet emelünk ki. A Kamatozó Kincstárjegy elsősorban a lakosság számára értékesített, egyéves futamidejű, fix kamatozású állampapír. A futamidő végén, egy összegben fizet kamatot, amelyet a befektető a törlesztéssel együtt kap kézhez. A Kamatozó Kincstárjegy értékesítése havonta egy alkalommal, kéthetes jegyzési időszak keretében történik. A Kamatozó Kincstárjegyet jelenleg a jegyzési időszak elején a névértéknél alacsonyabb, diszkont áron, a jegyzés végén pedig névértéken lehet megvásárolni. A diszkont áron történő értékesítés azért szükséges, mert a Kamatozó Kincstárjegy esetében az ellenérték befizetésére a jegyzés időpontjában kerül sor, míg a kamatozás csak a jegyzési időszak lezárását követően indul. A Kamatozó Kincstárjegy alapcímlete 10 ezer forint, de 100 ezer, 1 millió forintos és összevont címletekben is kinyomtatásra kerül. A Kamatozó Kincstárjegy is hozzáférhető bel- és külföldi magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek részére.

Kincstári Takarékjegy

A Kincstári Takarékjegy a postai hálózatban értékesített, főként a lakosságot megcélzó értékpapír. Futamideje 1, illetve 2 év. Fix, lépcsős kamatozású értékpapír, amelynek birtokosát visszaváltáskor a vásárlás napjától eltelt idő függvényében meghatározott mértékű kamat illeti meg - az egyösszegű törlesztésen felül. A Kincstári Takarékjegy bemutatóra szóló, átruházható értékpapír, amelyet kizárólag devizabelföldi magánszemélyek vásárolhatnak meg és ruházhatnak át egymás között. Kizárólag kinyomtatott formában léteznek, 10, 50, 100, 500 ezer és 1 millió forintos címletekben kaphatók a postahivatalokban.

1/3