Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)

TESZT : Állampapírok és az állampapírpiac

Léteznek-e egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű államkötvények?

Igen léteznek, jelenleg a 3, 6 és 12 hónapos futamidejű államkötvényeket rendszeresen értékesítik az aukciókon.

Igen léteznek, de ezek mind már korábban kibocsátott államkötvények.

Nem léteznek, hiszen ezek a papírok már nincsenek forgalomban.

Nem léteznek, hiszen az egy évnél rövidebb futamidejű állampapírok automatikusan diszkontkincstárjegyekké alakulnak.

A diszkontkincstárjegy...

az államkötvényeknél mindig olcsóbban vásárolható

árfolyama mindig meghaladja a névértéket

árfolyama a lejáratkor meghaladja a névértéket

árfolyama a lejáratig nem éri el a névértéket

A diszkontkincstárjegy...

kamata mindig elmarad a kötvényekétől

általában évente kétszer fizet kamatot

csak a lejáratkor fizet kamatot

nem fizet kamatot

Az elsődleges piac...

az elsődleges forgalmazók egymás közti üzletkötéseit főglalja magába

az elsődleges forgalmazók egyéb piaci szereplőkkel bonyolított üzleteit főglalja magába

jellemzően tőzsdén zajlik

fő formája az aukció

A másodlagos piacon...

az Államadósság Kezelő Központ nem vesz részt

csak a kisebb szereplők üzletelnek

csak a másodlagos forgalmazók vehetnek részt

az elsődleges és másodlagos főrgalmazók is részt vehetnek