Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)

TESZT : Részvények

1. Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak-e?

Egy - döntően - részvényekbe fektető befektetési alap kevésbé
kockázatos befektetés, mint egy egyedi részvény.
igaz hamis

A részvény egy részvénytársaság által kibocsátott, tagsági jogokat
megtestesítő értékpapír.
igaz hamis

A részvény tulajdonosa kizárólag személyesen szavazhat a
Közgyűlésen.
igaz hamis

Két alapvető részvénytípust különböztetünk meg: a bemutatóra
szóló és a névre szóló részvényt.
igaz hamis

A részvénytársaság esetleges felszámolása esetén a részvényesek
követelésének (vagyoni hozzájárulása) kielégítése a cég valamennyi
hitelezőjét (felszámoló, bankok, kötvénytulajdonosok stb.)
megelőzően történik meg,
igaz hamis

2. Egészítse ki az alábbi mondatokat! (Írja a megfelelő számot a hiányzó kifejezés mellé. Nem kell minden megadott kifejezést felhasználni!)

A ......1...... a tagsági jogokon túlmenően jogosultak a vállalat működéséből származó nyereség egy részére, az ......2...... (a ......3...... arányában), amennyiben a ......4...... osztalék kifizetéséről dönt. A ......5...... kötelezettsége, hogy az ......6...... ráeső részét befizesse a vállalatnak. A befizetett összeget később ......7......

alaptőke
Felügyelő Bizottság
Igazgatóság
kamatra
Közgyűlés
nem követelhető vissza
osztalékra
részvényes
részvényesek
szavazati arányának
tulajdoni hányadának
visszakövetelhető

3. Az alábbiak közül melyik tekinthető a legkockázatosabb befektetésnek?

döntően részvénybe fektető befektetési alap

a magyar állam által kibocsátott hosszú (éven túli) lejáratú állampapír

a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részvény

állampapír befektetési alap