Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)

A kockázat csökkentésének lehetőségei

Kockázat megosztás, alapcsalád

A kockázat csökkentésének legkézenfekvőbb módja, olyan befektetési alap választása, amely kevésbé kockázatos értékpapírokba (pl. állampapír) fekteti az összegyűjtött tőkét. Ezzel a módszerrel jelentősen csökkenthető a befektetés kockázata, azonban ezzel együtt a magasabb hozam elérésének esélye is lényegesen alacsonyabb.

A kockázat csökkentésének egyik leghatékonyabb módja annak a ténynek a kihasználása, hogy a különböző értékpapírok árai nem mozognak együtt, sőt, teljesen eltérő irányban is változhatnak. Amennyiben a portfóliót sikerül olyan eszközökből összeállítani, amelyek árfolyamaira eltérően hatnak a piaci környezet változásai, akkor csökkenthető a befektetés kockázata. A kockázat minimalizálásának ezt a módszerét nevezzük portfólió-megosztásnak (diverzifikációnak).

Egy befektetési alap többféle részvényt, kötvényt vásárol, csökkentve az egyedi értékpapírok kockázatát, ugyanakkor nem feltétlenül tudja elkerülni az alap stratégiájában megcélzott terület, például a hazai részvénypiac ingadozásából adódó kockázatot. Ez a cél minimális költséggel megvalósítható azonban, ha a megtakarításokat különböző értékpapírokba fektető alapok között megosztjuk.

Egyre több alapkezelő alakít ki a teljes kockázati skálát lefedő alapcsaládot, amelyek lehetőséget nyújtanak az egyedi befektetőknek is arra, hogy egyéni kockázatviselési hajlandóságuktól függően testre szabott portfóliót alakítsanak ki. Az alapcsalád egyes tagjai között megosztva a pénzt lényegesen csökkenthető a befektetések kockázata.

Vajon mennyi az a minimális időtartam, ameddig érdemes a pénzünket az egyes befektetési alapokban tartani?

A befektetések kockázata nemcsak a megtakarítások több - különböző típusú értékpapírba fektető - alap közötti megosztásával csökkenthető, hanem a befektetés időtávjának növelésével is.

A magasabb kockázati szintet képviselő alapok befektetési jegyeit elsősorban hosszabb távon gondolkodó befektetőinknek ajánljuk. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a részvénypiacok 5-10 éves távlatban szinte kivétel nélkül az állampapíroknál számottevően magasabb hozamot nyújtanak a befektetőknek. Rövidebb távon azonban a részvénypiacok átmeneti ingadozásai igen kiszámíthatatlanná teszik a befektetés értékének alakulását. Ez az oka annak, hogy a részvényeket nagyobb súllyal szerepeltető befektetési alapok esetében a Budapest Alapkezelő Rt. hosszabb befektetési időtávot ajánl, mint az egyenletesebben teljesítő (alacsonyabb kockázatú) alapoknál. Egy példa: a Budapest Növekedési Alap esetében például 3 év az ajánlott tartási idő, míg a Budapest Első Befektetési Alapnál ez az idő csupán 6 hónap. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az ajánlottnál rövidebb időre (például néhány hónapra) nem lehet kifizetődő befektetni az alapokba, csupán tisztában kell lenni a magasabb kockázati szinttel.

A befektetés időzítéséből eredő kockázat - különösen a kockázatosabb alapok esetében - jelentősen csökkenthető, ha különböző időpontokban (esetleg rendszeresen) történik a befektetési jegyek vásárlása, illetve eladása.

1/2

Hirdetmények és Kondíciók