Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)

A kockázat csökkentésének lehetőségei

Befektető-védelem

A befektetési alapok biztonságos működésének egyik legfőntosabb garanciális eleme a jogszabályi környezet. A jogszabályok kiemelten főglalkoznak a befektetők, befektetések védelmével. A befektetési alapokról szóló törvény szabályozza, hogy milyen típusú értékpapírokba és milyen arányban fektethetnek be az alapok. Az alapok áttekinthető működésének biztosítéka az a jogszabály, amely az alapkezelők részére napi adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet felé. Az értékpapírtörvény határozza meg azokat a tevékenységi, magatartási szabályokat, melyek betartásával elkerülhető a befektetők megtévesztése. A Bamosz 2000. január 1-jétől érvényes etikai kódexe is szigorú, befektetőket védő szabályokat főgalmaz meg, amelyek betartása a Bamosz-tagok számára kötelező.

A jogszabályokon kívül az alapkezelőnek az önként vállalt korlátozásokat is be kell tartania, azaz az alapkezelési szabályzatában leírt befektetési politikának megfelelően kell működnie. A befektetők védelme érdekében az alapkezelőnek meghatározott időközönként (félévente) jelentést kell készítenie, amelyben fel kell tüntetni a befektetési alap portfóliójának összetételét is.

Néhány befektetők számára főntos jogszabály:

1991. évi LXIII. törvény a befektetési alapokról
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
1996. évi CXI. törvény az értékpapírok főrgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről
1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Mi az a Beva?

Az Országos Betétbiztosítási Alap mintájára hozták létre a Befektetővédelmi Alapot (Beva), amelyhez a befektetési szolgáltatási tevékenységet végző társaságoknak kell csatlakoznia. Az alap feladata a befektetők - személyenként és szolgáltatónként összevontan - maximum 100 ezer Euróig terjedő kárpótlása - a törvény által meghatározott - olyan esetekben, amikor valamely jogos követelést az értékpapír-főrgalmazó cég az esedékességtől számított öt napon belül nem elégít ki. A befektetési jegy esetén erre tipikusan a visszaváltás vagy a meghirdetett hozam elmaradása esetén van lehetőség.
A kártalanítás mértéke egymillió forint összeghatárig száz százalék, egymillió forint összeghatár felett egymillió forint és az egymillió forint felett rész kilencven százaléka. Az euróban meghatározott összeghatárnak forintra történő átszámítása a felszámolás kezdő időpontjának napján érvényes MNB devizaárfolyamon történik.

A kártalanítás azokra a szerződésekre vonatkozik, melyeket a befektetési szolgáltató a Bevához történt csatlakozás után kötött. A Beva nem véd egyéb kockázatok - például a részvényárak esése, nem valódi brókercégek szédelgései (Lánchíd-ügy), kötvénykibocsátó, részvénykibocsátó (WVM, Goldsun) - ellen.