Budapest Alapkezelő

Internetbank / (befektetés)

A befektetési iskola - Haladó

Milyen kapcsolat van a piaci hozamok és állampapírpiac között?

Az állampapírok árfolyama és a piaci hozamszint kapcsolata fordított arányossággal jellemezhető. Vagyis, ha a piacon elvárt hozamszintek emelkednek, az állampapírok árfolyamai csökkenek, és fordított esetben a hozamszint csökkenése az árfolyamok emelkedését eredményezi.

Mivel magyarázható ez az összefüggés?

A legegyszerűbb egy diszkontkincstárjegy (DKJ) példáján keresztül szemléltetni a problémát. A DKJ névértéke 10 000 Ft, amelyet a tulajdonos lejáratkor kap meg. A lejárat időpontjáig pedig alacsonyabb, ún. diszkont áron vásárolhatjuk meg, innen származik az elnevezés. A vásárlási ár (árfolyam) és a névérték közötti különbség a nyereségünk, ha a papírt megtartjuk a lejáratig. Ha a piacon elvárt hozamszint nő, akkor egy jövőbeni összegért - amit nem lehet megváltoztatni - most csak kevesebbet vagyunk hajlandóak fizetni. Csak így növelhetjük az elérhető nyereségünket a megnövekedett hozamelvárásunknak megfelelően. Következésképp a DKJ árfolyama csökkeni fog. A többi állampapír is a DKJ-ekhez hasonlóan viselkedik, mivel árfolyamuk szintén jövőbeli kifizetések (tőke és kamatok) jelenlegi értékét tükrözi.

A kérdést egyszerű matematikával is megközelíthetjük a következőképpen. A diszkont mértéke nem más, mint a mindenkori piaci kamatláb. Az árfolyamszámítás képletéből egyenesen következik, hogy ha a kamatlábat emeljük, a nevező értéke is nő, vagyis a tört értéke, az állampapír árfolyama csökken.


  1/4