Módosul több alap kezelési szabályzata

 

A Budapest Alapkezelő Zrt. tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) engedélyezte az alábbi alapok (továbbiakban: Alapok) Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata módosítását az alábbiak szerint:

 

Érintett Alapok:

- Budapest Egyensúly Alap, H-KE-III-51/2019. számú határozat, 2019. február 4.

- Budapest Euró Rövid Kötvény Alap, H-KE-III-48/2019. számú határozat, 2019. február 4.

- BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap, H-KE-III-47/2019. számú határozat, 2019. február 4.

- BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap, H-KE-III-10/2019. számú határozat, 2019. február 4.

- Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap, H-KE-III-57/2019. számú határozat, 2019. február 4.

- Budapest Kötvény Alap, H-KE-III-40/2019. számú határozat, 2019. február 4.

- BF Money Közép-Európai Részvény Alap, H-KE-III-41/2019. számú határozat, 2019. február 4.

- Budapest Paradigma Alap, H-KE-III-68/2019. számú határozat, 2019. február 4.

- Budapest Paradigma Plusz Alap, H-KE-III-70/2019. számú határozat, 2019. február 4.

 

  A Kezelési Szabályzatok főbb módosításai: az alapoknál az Alapkezelő az egy jegyre jutó eszközérték számításnál 4 tizedesről 6 tizedesre, illetve 6 tizedesről 8 tizedesre módosult (Kezelési Szabályzat 27. pontja), az adatok frissültek. 

 

 

 A fent részletezett módosítások hatályba lépése: A változtatások a 2019. február 14-re vonatkozó nettó eszközérték számításában jelennek meg.

 

 

Az Alapok Tájékoztatója és Kezelési Szabályzatok megtekinthető a forgalmazási helyeken, az Alap hirdetményi helyein, és az MNB által üzemeltetett közzétételi helyen.