A Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) értesíti Tisztelt Ügyfeleit, a Budapest Bank Zrt., mint az Alapkezelő kizárólagos részvényese elfogadta az Alapkezelő 2018. évi beszámolóját (belefoglalva a cég mérlegét, eredménykimutatását és üzleti jelentését), a könyvvizsgáló jelentését és a vezérigazgató jelentését, valamint döntött az Alapkezelő 2018. évre szóló osztalékfizetésének mértékéről.

 

A beszámoló elérhető az Alapkezelő hivatalos hirdetményi helyein.