Módosul a Budapest Állampapír Alap kezelési szabályzata

A Budapest Alapkezelő Zrt. tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) engedélyezte az alábbi alap (továbbiakban: Alap) Tájékoztatója és Kezelési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint:

H-KE-III-7/2019. számú határozat, 2019. április 18. 

A Kezelési Szabályzat főbb módosítása: az alapnál az Alapkezelő az egy jegyre jutó eszközérték számításnál 4 tizedesről 6 tizedesre módosult (Kezelési Szabályzat 27. pontja), az adatok frissültek. 

 

A fent részletezett módosítás hatályba lépése: 2019. június 4.

A 6 tizedes jegyre való áttérés 2019. június 3-ra vonatkozó nettó eszközérték számításában jelennek meg.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtekinthető a forgalmazási helyen, az Alap hirdetményi helyén és az MNB által üzemeltetett közzétételi helyen.