Módosul a Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja kezelési szabályzata

A Budapest Alapkezelő Zrt. tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) engedélyezte az alábbi alap (továbbiakban: Alap) Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata módosítását az alábbiak szerint:

Érintett Alap:

- Budapest Franklin Templeton Selections Alapok Alapja, H-KE-III-426/2019. számú határozat, 2019. július 18.

A Kezelési Szabályzat főbb módosításai: módosul az Alap befektetési politikája, változnak továbbá a kezelési szabályzatnak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, az eszközök értékelését, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációkat bemutató fejezetei.

 

Módosul az alap neve, az új név: Budapest Global Titans Részvény Alapok Alapja

A fent részletezett módosítások hatályba lépése: 2019. szeptember 5.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata megtekinthető a forgalmazási helyeken, az Alap hirdetményi helyein, és az MNB által üzemeltetett közzétételi helyen.