Tájékoztató a szerződéskötés feltételeiről

Oldalunkon részletes információt talál a Budapest Bank által nyújtott finanszírozási szolgáltatásokról és kondíciókról. Önnek csupán annyi a tennivalója, hogy gépjárműkereskedő partenereink valamelyikénél kiválasztja az Önnek legmegfelelőbb gépkocsit, majd információt kér a Budapest Bank autófinanszírozási konstrukcióiról. Kereskedője segítségére lesz az Ön igényeinek legmegfelelőbb finanszírozási konstrukció kiválasztásában, részletesen ismerteti a finanszírozással kapcsolatos leglényegesebb tudnivalókat, lehetőségeket, illetve a teljes igénylési folyamatot elvégzi Ön helyett.

1. Finanszíroztatható Gépjárművek

Cégünkkel üzleti kapcsolatban álló hivatalos márkakereskedő, vagy használt gépjármű-kereskedés által értékesített új, vagy használt személygépjármű, illetve "B" kategóriás gépjárművezetői engedéllyel vezethető tehergépjármű, amely casco biztosításba vonható. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kívánságára - bizonyos feltételek mellett - eltekintünk a casco biztosítás előírásától.

Használt jármű finanszírozására az alábbi feltételek teljesülése esetén állunk készen:

 • érvényes forgalmi engedéllyel, törzskönyvvel, illetve megfelelő minősítésű eredetiségvizsgálati szakvéleménnyel rendelkezik,
 • a szerződéskötéskor nem idősebb 12 (tgk. esetén 9) évesnél, a futamidő végén pedig 15 (tgk. esetén 12) évesnél,
 • vételára eléri a 600.000 Ft-ot.

A vételár és a finanszíroztatható összeg az érvényes Eurotax ár, illetve listaár alapján kerül megállapításra.

2. Ügyfeleink

 • Magánszemélyek: nagykorú, magyarországi állandó lakcímmel rendelkező magánszemélyek.
 • Gazdasági társaságok: Magyarországon bejegyzett vagy nyilvántartásba vett gazdasági társaságok vagy egyéni cégek.
 • Továbbá: egyéni vállalkozók, költségvetési szervek, gazdálkodó szervezetek.

3. A Finanszírozás Általános Jellemzői

 • A finanszírozás minimális összege 300.000,- Ft.
 • A finanszírozás futamideje magánszemélyek esetén 12 - 84 hónap, egyéni és társas vállalkozók esetén 12 - 96 hónap.
 • A finanszírozás lehet forint (HUF), vagy euró (EUR) alapú (ez utóbbi kizárólag vállalkozások részére).
 • A finanszírozási konstrukció zárt- vagy nyíltvégű pénzügyi lízing lehet
 • A finanszírozás változó kamatozású, a változás feltételeit a Budapest Bank autófinanszírozási üzletág aktuális Üzletszabályzata tartalmazza.

4. Finanszírozási konstrukciók

 • Zártvégű Pénzügyi lízing
  A gépjármű tulajdonosa a Budapest Bank. Ügyfelünk, mint üzembentartó szerepel a gépjármű forgalmi engedélyében. Gazdasági társaságok esetében a gépjármű a megszokott módon szerepeltethető a könyvekben, és alkalmazhatók a kapcsolódó számviteli elszámolások (Tgk. esetén a vásárlást követően az áfa teljes összege visszaigényelhető).

 • Nyílt végű pénzügyi lízing
  A gépjármű tulajdonosa a Budapest Bank. Ügyfelünk, mint üzembentartó szerepel a gépjármű forgalmi engedélyében.

  Áfa-elszámolás
  Tekintettel arra, hogy a nyílt végű pénzügyi lízing az áfa törvény tekintetében (a 2008/71 adózási kérdés értelmében) szolgáltatásnyújtásnak minősül, így a lízingdíjak áfája személygépkocsi esetén is levonható. A levonást – egyéb feltételek fennállása esetén - a 2007. évi CXXVII. tv. 124.§ (2) a) pontja már nem korlátozza, így a személygépkocsi adóköteles üzleti célú tevékenységhez való felhasználásának arányában az áfa levonható. Az üzleti célú felhasználás igazolása és az áfa törvény egyéb feltételeinek teljesítése a lízingbevevő feladata.

  Számviteli elszámolások a futamidő során
  A lízingbeadó a gépjárművet futamidő kezdetén átadja a lízingbevevő könyveibe. A futamidő során a lízingbevevő végzi a gépjármű értékcsökkenésének elszámolását.
  A lízingbevevő költségként számolja el a lízingdíjak kamatrészét.

  Ügyfeleink lehetnek: fogyasztónak nem minősülő magánszemélyek, egyéni vállalkozók, társas vállalkozások

  Devizanem: HUF

  Futamidők, önerők, maradványértékek:

  Futamidő (hónap) Saját rész mértéke (bruttó vételár %-ában) Bruttó maradványérték* (bruttó vételár %-ában)
  36-47 20-50 26
  48-59 20-50 23
  60-71 20-50 20
  72-83 20-50 17
  84 20-50 15
  *A lízingszerződésben a nettó összeg (+áfa) kerül rögzítésre

5. Szerződéskötés

Hivatalos márkakereskedő illetve használt gépjármű-kereskedő partnereink a lízingügylet teljes lebonyolítását elvégzik. A finanszírozási szerződés megkötése - az Ön igényeinek megfelelő ajánlat kiválasztását követően - a vásárlás helyszínén akár néhány órán belül megtörténhet.

6. A bírálathoz benyújtandó dokumentumok

Elfogadható érvényes személyi okmányok:

 • kártya formátumú vezetői engedély + lakcímkártya vagy;
 • személyi igazolvány/útlevél + lakcímkártya + papír alapú vezetői engedély (utóbbi helyett elfogadható kártyaformátumú külföldi, Európai Uniós vezetői engedély)

6.1. Magánszemély ügyfél esetén az igazolandó jövedelem forrása szerint benyújtandó dokumentumok

Jövedelem típusa Benyújtandó dokumentáció
Alkalmazott
 • utolsó 3 havi fizetési számlakivonat VAGY
 • munkáltatói igazolás 3 utolsó havi nettó bérrel – csak a Budapest Bank autófinanszírozási üzletág nyomtatványa fogadható el
Külföldi alkalmazott
 • 2 nyelvű munkáltatói igazolás (30 napnál nem régebbi) - csak a Budapest Bank autófinanszírozási üzletág nyomtatványa fogadható el (angol / német változatok), ÉS
 • 3 utolsó havi fizetési számlakivonat, melyre a jövedelem érkezik (belföldi, vagy külföldi eredetiben)
Nyugdíjas
 • utolsó 3 havi fizetési számlakivonat VAGY
 • Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott év elejei összesítő VAGY
 • Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott 12 hónapnál nem régebbi határozat (másolatban) - 57 év alatti nyugdíjasok esetén határozat a fentiek közül valamelyik jövedelemigazolás mellé, hogy meddig jogosult az ellátásra VAGY
 • Nyugdíjfolyósítótól kikért igazolás eredetiben (Igazolás csak akkor, ha a határozat már nincs meg az Ügyfélnek)
 • Szolgálati járandóság esetén elég csak az év eleji összesítő
Külföldi nyugellátásban részesülő
 • külföldi állam által kiadott 12 hónapnál nem régebbi határozat/igazolás a külföldi nyugdíjról, melyen az Ügyfél beazonosítható ÉS
 • hiteles fordítás (a határozat másolatban, a fordítás eredetiben szükséges) ÉS
 • 3 utolsó havi belföldi fizetési számlakivonat, melyre a külföldi nyugdíj érkezik (eredetiben)
Cégtulajdonosok, ügyvezetők és rokonaik
 • NAV jövedelemigazolás az előző adóévről ÉS
 • 30 napnál nem régebbi Adóigazolás a vállalkozás adószámára kiállítva ÉS
 • 6 hónapnál nem régebbi munkaviszony esetén 2 utolsó havi NAV személyenkénti összesítő szükséges (elektronikusan)
 • nem tulajdonos csak cégjegyző ill. nem tulajdonos csak cégjegyző rokoni kapcsolat esetén a jövedelem 6 havi fizetési számlakivonattal is igazolható (vagy a fenti dokumentumok szükségesek)
Egyéni vállalkozó, Ügyvéd, Orvos
 • NAV jövedelemigazolás az előző adóévről ÉS
 • 30 napnál nem régebbi Adóigazolás a vállalkozásról (nem magánszemélyként!) ÉS
Egyéni vállalakozók esetén egy lezárt üzleti év megléte szükséges
Külföldön jövedelmet szerző egyéni vállalkozó
 • Külföldi adóhatóság által kiállított jövedelemigazolás ÉS
 • külföldi adóhatóság által kiállított igazolás a közteher megfizetéséről OFFI (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda) fordítással, mind a 2 dokumentum eredetiben szükséges
 • 3 utolsó havi belföldi fizetési számlakivonat, melyre a jövedelem érkezik (eredetiben)
Szociális jellegű (TGYÁS, GYED, GYES, CSP)
 • folyósításra jogosult szerv (MÁK, vagy Kormányhivatal) által kiállított határozat, mely 12 hónapnál nem lehet régebbi, VAGY
 • folyósításra jogosult szerv (MÁK, vagy Kormányhivatal) által kiállított Igazolás - csak akkor, ha a határozat már nincs meg az Ügyfélnek
Őstermelő
 • NAV jövedelemigazolás az előző adóévről ÉS
 • 30 napnál nem régebbi Együttes adóigazolás ÉS
 • NAV adóbevallás + eBEV nyugta ÉS
 • őstermelői igazolvány + érvényes betétlap (az adóbevallás, az igazolvány és a betétlap másolatban, a többi eredetiben szükséges)

6.2. Céges ügyfél esetén benyújtandó dokumentumok

Igénylő Benyújtandó dokumentumok
Egyéni vállalkozó (vállalkozóként)
  érvényes személyi okmányok:
  • kártya formátumú vezetői engedély + lakcímkártya vagy;
  • személyi igazolvány/útlevél + lakcímkártya + papír alapú vezetői engedély (utóbbi helyett elfogadható kártyaformátumú külföldi, Európai Uniós vezetői engedély)
 • előző év vállalkozói adóbevallása + eBEV nyugta
 • bizonyos esetekben aktuális Naplófőkönyv vagy Pénztárkönyv*
Társas vállalkozás
 • aláírási címpéldány vagy aláírásminta (utóbbinál a társdokumentum másolata is, melynek melléklete az aláírásminta)
 • rögzített pénzügyi beszámoló az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium e-beszámolói között (e-beszamolo.im.gov.hu)
 • EVA-s, KIVA-s, KATA-s társas vállalkozás esetén (betéti társaságok) Társasági Adóbevallás
 • bizonyos esetekben aktuális Főkönyvi Kivonat*
 • Közzétételi kötelezettséggel nem rendelkező esetén (pl. ügyvédi irodák) NAV felé benyújtott Társasági Adóbevallás és éves beszámoló + eBEV nyugta
* a jelölt dokumentumokat a következő esetekben kell csatolni: (1.) 20-30% közötti saját rész és 6 millió Ft-ot meghaladó finanszírozott összeg; (2.) 30% feletti saját rész és 7,8 millió Ft-ot (új autó) ill. 6,5 millió Ft-ot (használt autó) meghaladó finanszírozott összeg.
Külföldi tulajdonban álló társaságok egyedi elbírálás alá esnek.

7. Bírálat

A kérelmező Ügyfél által benyújtott okmányok alapján bírálatot végzünk. Amennyiben Ügyfelünk vagy hozzátartozója a kereseti igazolást kiállító vállalkozásban tulajdonos, úgy a vállalkozás okmányait és pénzügyi jelentéseit is vizsgáljuk.
Ügyfeleinknek – a bírálat eredményétől függően – módjukban áll Kezest vagy Garantőrt állítani.

8. Beépített Casco Biztosítás

Amennyiben fontos Önnek saját autója védelme, és szeretné kedvező havidíjak mellett biztos kezekben tudni Casco biztosítását, mindezt megtalálja a Budapest Bank által kínált Beépített Casco Biztosításban.

Miért érdemes Beépített Casco-t választani?

 • Többféle biztosítási módozat és önrész közül választhatja ki az Önnek megfelelő konstrukciót.
 • Beépített Casco-s konstrukciónknál a hitel havi törlesztő részlete magában foglalja a Casco díját is, így egyszerűen és kényelmesen kiegyenlítheti nem csak hitelének, de Casco biztosításának havidíját is.

A további részleteket megtalálja a Budapest Bank autófinanszírozási üzletág honlapján az Irattár menüben.

A finanszírozás egyéb feltételeit Üzletszabályzatunk, továbbá aktuális finanszírozási ajánlataink tartalmazzák, melyeket kereskedő partnereink az Ön rendelkezésére bocsátanak.