Személyautóra áfa-visszaigénylés? Velünk lehetséges!

A Budapest Bank Autófinanszírozási Üzletág által nyújtott nyílt végű pénzügyi lízing olyan finanszírozási forma, amely az áfa-visszaigénylés lehetősége és a benne rejlő számos más ismérv révén teszi lehetővé új vagy használt személygépjárművek gazdaságos beszerzését, mindezt biztonságosan. Az így megtakarított pénzt pedig a cég nyugodtan fordíthatja működése finanszírozására.

Kalkuláld ki a megtakarításod Kiszámolom

A nyílt végű pénzügyi lízingről röviden

Nyílt végű pénzügyi lízing esetén a lízingbeadó megvásárolja, majd határozott időtartamra díjfizetés ellenében lízingbe adja az Ügyfélnek az Ügyfél által kiválasztott személygépjárművet. A futamidő leteltével a lízingbevevő választhat, hogy az előre meghatározott maradványértéken megvásárolja a járművet, harmadik félnek átadja a vásárlás jogát, vagy visszaadja a járművet a lízingbeadónak. A futamidő alatt az Ügyfél az áfa levonásra jogosító céges használat arányában a havi lízingdíjakból visszaigényelheti az áfát.

Kiknek ajánljuk? Olyan vállalkozásoknak, akiknek üzleti tevékenységük ellátásához személygépjármű használatra van szükség.

Miért érdemes a nyílt végű pénzügyi lízinget választani?

 • ÁFA-VISSZAIGÉNYLÉS: áfás cégek az üzleti használat arányában visszaigényelhetik a lízingbe vett személygépjárművek lízingdíjainak áfa tartalmát,1, 2
 • ADÓKEDVEZMÉNY: KKV-k esetén a felszámított kamat 100%-a levonható a társasági adóból, annak 70%-áig és levonható az adó alapjából is (költségként). Egyéni vállalkozó az SZJA-ból is levonhatja a beruházási hitel kamatát a fizetendő adóból, 3, 4
 • KAMATELŐNY: a vételár áfa része után az Ügyfél nem fizet kamatot, mivel a finanszírozás alapja a nettó ár
 • LIKVIDITÁSI TÖBBLET: készpénzes vásárlással szemben az így felszabaduló forrás a cég alaptevékenységét erősítheti
 

Autólízing igényléséhez vagy további információhoz kérjen visszahívást!


Adja meg elérhetőségeit, és munkatársunk munkaidőben (H-CS: 8.00-16.45, P: 8.00-14.30) hamarosan visszahívja Önt:

Adja meg nevét

Még 50 karaktert írhat be.


Adja meg telefonszámát
+36

Még 50 karaktert írhat be.


Adja meg e-mail címét

Még 50 karaktert írhat be.


Kérem adja meg visszahívására alkalmas időpontot

Még 50 karaktert írhat be.Adatok küldése
Kérjük olvassa el Adatkezelési tájékoztatónkat! A "küldés" gombra való kattintással Ön tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat és egyúttal hozzájárul az Ön által megadott személyes adatok fentiek szerinti kezeléséhez. * Kötelezően kitöltendő mezők.

A Budapest Bank által nyújtott nyílt végű pénzügyi lízing paraméterei

Saját rész mértéke: 20-50% (a bruttó vételár %-ában)
A különböző futamidőköz tartozó bruttó maradványértékek (a bruttó vételár %-ában) :

Futamidő (hónap) 24-35 36-47 48-59 60-71 72-83 84
Bruttó maradványérték 25% 15%-26%* 12%-23%* 10%-20%* 5%-17%* 5%-15%*

*ezek a felső értékek felelnek meg a feltételes adómegállapításnak

Melyik a legjobb: a készpénzes vásárlás, a nyílt végű vagy a zárt végű pénzügyi lízing?


Nyílt végű pénzügyi lízing Zárt végű pénzügyi lízing
Tulajdonjog Lízingbeadónál Lízingbeadónál
Tulajdonjog átszállása Opciós jog:
A lízingbevevő előre meghatározott maradványértéken vásárolhat, harmadik felet jelölhet ki vásárlásra, visszaadhatja a lízingtárgyat a lízingbeadónak
Automatikus:
A futamidő végén, amennyiben az összes díjfizetési kötelezettségének eleget tett automatikusan átszáll
Lízingtárgy nyilvántartása Lízingbevevőnél Lízingbevevőnél
Értékcsökkenés elszámolása Lízingbevevőnél Lízingbevevőnél
Értékcsökkenés mértéke Teljes amortizáció Teljes amortizáció
Törlesztések
 • Tőkerész
 • Kamatrész
 • Tőkerész áfája
 • Tőkerész
 • Kamatrész
Lízingbevevő által fizetett áfa Futamidő alatt a tőkerészek arányában Futamidő elején egy összegben
Lízingbevevő által visszaigényelhető áfa Futamidő alatt havonta Szgk esetében nem lehet
Lízingdíjak költségelszámolása A kamatrész és a tőkerészek le nem vonható áfa része számolható el Csak a kamatrész számolható el
Jogi háttér 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Nálunk az Ön biztonsága az első!

A nyílt végű pénzügyi lízing adózási háttere
A Budapest Bank 2014-ben olyan dokumentumot vett kézhez a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, amely rég várt iránymutatást jelent a vállalkozások körében egyre népszerűbb, nyílt végű pénzügyi lízinggel történő személygépkocsi finanszírozáshoz.

Háttér

2012. január 1-től egy EU-s jogharmonizáció következményeként a magyar jogszabályban a személygépkocsik bérleti díját terhelő áfa levonhatóságának szabályozása megváltozott. A változást követően Ügyfeleink érdeklődése a bérleti jellegű konstrukciók felé fordult, ugyanis ezek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a vállalkozások által használt személygépkocsik bérleti díjában megjelenő áfa az üzleti használat mértékétől és milyenségétől függően visszaigénylésre kerüljön, így téve hatékonyabbá a céges személygépjármű üzemeltetést.

A nyílt végű pénzügyi lízing adójogi megítélése körül a részletes szabályozás hiányában azonban több kérdés is felmerült: mi az a minimális futamidő, amely alapján az ügylet szolgáltatás nyújtásnak tekinthető; mekkora lehet a maximálisan fizetendő induló rész és mekkora a maradványérték, amelyen a gépkocsi megvásárolható, hogy a nyílt végű pénzügyi lízing futamidejének végén a lízingbevevő döntése ténylegesen valós üzleti döntésnek minősüljön. E három tényező megfelelő együttállása zárhatja csak ki azt, hogy a konstrukciót az adóhatóság esetlegesen átminősítse és termékértékesítésnek tekintse, ezáltal a futamidő során levont áfát adóhiányként állapítsa meg egy esetleges jövőbeli ellenőrzés során.

A jogi biztonság

A Budapest Bank Autófinanszírozási Üzletága a felelős hitelezés elvét követve arra törekszik, hogy minden esetben maximálisan megfeleljen a törvényi előírásoknak. Éppen ezért tartottuk fontosnak, hogy felhívjuk a figyelmét a hatóságoknak egy olyan szabályozói hiányosságra, amely sok vállalkozást érinthet.

A Budapest Bank még 2012-ben párbeszédet indított a Nemzetgazdasági Minisztériummal (NGM) annak érdekében, hogy világosan láthassuk azt a keretrendszert – az induló rész, a futamidő és a maradványérték összefüggésében – amelyen belül az ügylet szereplői adózási szempontból is biztonságban érezhetik magukat, akár részletes szabályozás hiányában is. Olyan konstrukciókra kértünk feltételes adómegállapításokat, amelyek a Nemzetgazdasági Minisztériummal folytatott szakmai egyeztetések alapján szélső értékeknek tekinthetők. Lényeges, hogy a feltételes adómegállapítások során a számszerű paramétereken kívül figyelembe vették a Budapest Bank Autófinanszírozási Üzletágának gyakorlatban alkalmazott üzletszabályzatát is.

A feltételes adómegállapításról

A feltételes adómegállapítás az abban bemutatott jogügyletre és annak szereplőire értelmezendő. A Budapest Bank által ma kínált nyílt végű pénzügyi lízingszerződések közül több is azon keretek közé esik, amelyek a feltételes adómegállapítással jóváhagyott szerződések esetében is megjelentek.

Bízunk benne, hogy ez a rég várt iránymutatás azon vállalkozásokat és könyvelőiket is meggyőzi a nyílt végű lízing megkérdőjelezhetetlen pénzügyi előnyeiről, akik eddig az adózási bizonytalanságok miatt ódzkodtak a konstrukciótól.


(061) 450 0000

Budapest Bank Autófinanszírozás Infovonal

Letölthető dokumentumok:


Felhívjuk a figyelmet, hogy a feltételes adómegállapítások az előtörlesztés esetét nem fedik le. Az előtörlesztésre vonatkozó speciális szabályok tekintetében Üzletszabályzatunkból tájékozódhat.


Kapcsolódó jogszabályok:

 • 12000. évi C. törvény a számvitelről (26.§ (4); 26.§ (5))
 • 22007. évi CXXVII. Törvény az általános forgalmi adóról (119-127. §)
 • 31996. évi LXXXI. Törvény a társasági adóról és osztalékadóról ( 22/A. § )
 • 42004. évi XXXIV. Törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról (3. §)
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Ez a tájékoztatás nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:64. §-ban megjelölt, szerződéskötés létesítésére vonatkozó ajánlatnak, kizárólag tájékoztató jellegű és a teljesség igénye nélkül a hivatkozott termék egyes jellemzőit tartalmazza. A Budapest Bank a finanszírozást a mindenkori bírálat alapján nyújtja. Jelen termékleírásban foglaltak, így különösen a lízingdíjak áfa tartalmának visszaigénylésére, vagy az igénybe vehető adókedvezményekre vonatkozó tájékoztató semmi esetre sem tekinthetők a Budapest Bank által nyújtott ajánlatnak, sem tanácsadásnak, annak célja kizárólag a figyelem felkeltés. A fentiekben foglalt adóelőnyök számszerű meghatározása azzal a feltételezéssel történt, hogy potenciális ügyfelünk rendelkezik a kalkuláció alapjául szolgáló adólevonás és adókedvezmény igénybevételének jogosultságával, a tényleges körülmények ettől eltérhetnek. A Budapest Bank fentiekkel kapcsolatban minden felelősséget kizár. A KKV adókedvezmény bizonyos feltételek teljesülése esetén vehető igénybe és a Nyílt végű pénzügyi lízing esetén az üzleti célú felhasználás igazolása valamint az áfa törvény egyéb feltételeinek teljesítése a lízingbevevő feladata, ezért a vállalkozás részére javasoljuk, hogy a konstrukció igénybevételét megelőzően egyeztessen könyvelőjével, adótanácsadójával és tanulmányozza a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket