Budapest Eszközfinanszírozó

Internetbank / (befektetés)

Budapest Eszközfinanszírozó Zrt. termékismertető

Az operatív lízing, mint finanszírozási forma széles körben elterjedt megoldás személyautók, kis-haszon gépjárművek, termelőberendezések, gépek, haszongépjárművek hosszú távú, tőkekímélő beszerzésére; a lízingbevevőnek az eszköz használatba vételéhez nem kell a teljes vételárral rendelkeznie. Ez a megoldás lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy az általa termelésbe állított gépjármű, gép, berendezés ellenértékét annak jövedelemtermelésével párhuzamosan fizesse meg, azaz a fizetendő havi díjak az üzemeltetéssel kitermelhetők. Az operatív lízing lehetőséget nyújt az eszközpark folyamatos felújítására

A lízing olyan középtávú finanszírozási termék, amellyel könnyedén megvalósíthatóak a tervezett eszközbeszerzések.

A futamidő alatt az eszköz feletti tulajdonjog a Lízingbeadónál van, azonban a Lízingbevevő könyveiben szerepel, így az értékcsökkenést is a Lízingbevevő számolja el. A futamidő végén a Lízingbevevő az utolsó lízingdíj megfizetésével automatikusan megszerzi a lízingtárgy tulajdonjogát.

Azoknak ajánljuk, akik a lízingtárgyat a futamidő lejáratát követően is használni kívánják. Továbbá azoknak, akik havi ÁFA elszámolásra kötelezettek és befizetői pozícióban vannak, mivel a beszerzési ár ÁFA tartalma a futamidő elején befizetendő és a Budapest Lízing Zrt. által kiállított számla alapján teljes egészében visszaigényelhető.

Előnyei:

  • a lízingtárgy a futamidő végén maradványérték megfizetése nélkül kerül a Lízingbevevő tulajdonába
  • az ÁFA fizetési kötelezettség, illetve visszaigénylés a futamidő elején esedékes

Számviteli elszámolása a lízingbevevő szempontjából:

Beszerzési ár A beszerzés teljes költségét a Lízingbevevő a saját könyveiben aktiválja és amortizálja.
Beruházás ÁFA tartalma A beruházás teljes ÁFA tartalma az aktiválást követően visszaigényelhető.
Kezdőrészlet Kötelezettséget csökkenti
Finanszírozott tőke A finanszírozott tőkét a Lízingbevevő a saját könyveiben hosszú lejáratú kötelezettségként mutatja ki.
Havi díjak Az egyes havi díjak kamattartalma költségként elszámolható, míg a tőkerésze a kötelezettséget csökkenti.
Futamidő vége A lízingtárgy a futamidő végén az utolsó lízingdíj megfizetésével automatikusan a lízingbevevő tulajdonába kerül.

Ezzel a típusú lízingszolgáltatással minimális induló költségek mellett is megvalósíthatóak a tervezett eszközbeszerzések, mivel a beruházáshoz kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség eloszlik a teljes futamidő alatt.

A futamidő alatt az eszköz feletti tulajdonjog a Lízingbeadónál van, azonban a Lízingbevevő könyveiben szerepel, így az értékcsökkenést is a Lízingbevevő számolja el. A futamidő végén a Lízingbevevő eldöntheti, hogy él elővásárlási jogával és a szerződésben rögzített maradványérték megfizetésével megszerzi a lízingtárgy tulajdonjogát, vagy él a vevőkijelölési jogával és harmadik fél részére kerül maradványértéken közvetlenül értékesítésre a lízingtárgy, vagy visszaadja az eszközt a lízingbeadónak.

Azoknak ajánljuk, akik a szerződés megkötésekor még nem biztosak abban, hogy tulajdonjogot akarnak-e szerezni a lízingelt eszköz felett vagy sem. Továbbá azoknak, akik ÁFA fizetési kötelezettségüket negyedévente teljesítik, és ÁFA-t nem vagy csak kis mértékben tudnak visszaigényelni.

Előnyei:

  • a beszerzési ár ÁFA tartalmának összegét a Lízingbevevőnek nem a finanszírozás kezdetekor, hanem a futamidő alatt kell megfizetnie, és azt az egyes lízingdíjak tőkerészéhez kapcsolódva rendezheti
  • amennyiben a futamidő végén a lízingbevevő él elővásárlási jogával, a maradványérték kifizetésével megszerezheti a lízingtárgy tulajdonjogát

Számviteli elszámolása a lízingbevevő szempontjából:

Beszerzési ár Lízingbeadó ÁFA mentes birtokbaadási okirata alapján lízingbevevő aktiválja, amortizálja és kötelezettségként nyilvántartásba veszi
Kezdőrészlet Kötelezettséget csökkenti
Kezdőrészlet ÁFA tartalma Visszaigényelhető
Finanszírozott tőke Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség, az egyes havi díjak tőkerésze a kötelezettséget csökkenti; az egyes havi díjak tőkerészének ÁFA tartalma a havi díjakkal együtt rendezendő
A tőkerészek ÁFA tartalma Visszaigényelhető
A havi díjak kamattartalma Költségként elszámolható
Maradványérték A Lízingbevevő a futamidő végén dönthet úgy, hogy a maradványérték megfizetésével tulajdonjogot kíván szerezni a lízingtárgy felett. 

Ezzel a típusú lízingszolgáltatással a tervezett eszközbeszerzések mérlegen kívüli tételként valósíthatóak meg.

A futamidő alatt az eszköz a Lízingbeadó könyveiben szerepel, a Lízingbevevőnél nem jelenik meg, így a beruházás nincs hatással az eladósodottsági mutatóra.

Azoknak ajánljuk, akik a lízingtárgyat a futamidő lejáratát követően nem kívánják tovább használni. Továbbá azoknak, akik a teljes havi lízingdíjat költségként kívánják elszámolni, ezzel csökkentve a társaság adóalapját.

Előnyei:

  • a lízingdíjak teljes összege a futamidő alatt költségként számolható el, ezáltal adóalap csökkentő hatása van
  • a lízingtárgy mérlegen kívüli tétel, amely kíméli a beruházási keretet

Számviteli elszámolása a lízingbevevő szempontjából:

Beszerzési ár Lízingbeadó aktiválja és amortizálja
Kezdőrészlet Elhatárolt költségként elszámolható
Kezdőrészlet ÁFA tartalma Visszaigényelhető
Havi díjak Az egyes havi díjak a futamidő arányában költségként számolhatók el
Havi díjak ÁFA tartalma Visszaigényelhető
Kalkulált piaci ár Az eszköz tulajdonjogát a futamidő lejáratát követően az aktuálisan kalkulált piaci áron a lízingbeadó értékesíti