Budapest Lízing

Internetbank / (befektetés)

Nyíltvégű pénzügyi lízing

Ezzel a típusú lízingszolgáltatással minimális induló költségek mellett is megvalósíthatóak a tervezett eszközbeszerzések, mivel a beruházáshoz kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség eloszlik a teljes futamidő alatt.

A futamidő alatt az eszköz feletti tulajdonjog a Lízingbeadónál van, azonban a Lízingbevevő könyveiben szerepel, így az értékcsökkenést is a Lízingbevevő számolja el. A futamidő végén a Lízingbevevő eldöntheti, hogy él elővásárlási jogával és a szerződésben rögzített maradványérték megfizetésével megszerzi a lízingtárgy tulajdonjogát, vagy él a vevőkijelölési jogával és harmadik fél részére kerül maradványértéken közvetlenül értékesítésre a lízingtárgy, vagy visszaadja az eszközt a lízingbeadónak.

Azoknak ajánljuk, akik a szerződés megkötésekor még nem biztosak abban, hogy tulajdonjogot akarnak-e szerezni a lízingelt eszköz felett vagy sem. Továbbá azoknak, akik ÁFA fizetési kötelezettségüket negyedévente teljesítik, és ÁFA-t nem vagy csak kis mértékben tudnak visszaigényelni.

Előnyei

  • a beszerzési ár ÁFA tartalmának összegét a Lízingbevevőnek nem a finanszírozás kezdetekor, hanem a futamidő alatt kell megfizetnie, és azt az egyes lízingdíjak tőkerészéhez kapcsolódva rendezheti
  • amennyiben a futamidő végén a lízingbevevő él elővásárlási jogával, a maradványérték kifizetésével megszerezheti a lízingtárgy tulajdonjogát

Számviteli elszámolása a lízingbevevő szempontjából:

Beszerzési ár Lízingbeadó ÁFA mentes birtokbaadási okirata alapján lízingbevevő aktiválja, amortizálja és kötelezettségként nyilvántartásba veszi
Kezdőrészlet Kötelezettséget csökkenti
Kezdőrészlet ÁFA tartalma Visszaigényelhető
Finanszírozott tőke Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség, az egyes havi díjak tőkerésze a kötelezettséget csökkenti; az egyes havi díjak tőkerészének ÁFA tartalma a havi díjakkal együtt rendezendő
A tőkerészek ÁFA tartalma Visszaigényelhető
A havi díjak kamattartalma Költségként elszámolható
Maradványérték A Lízingbevevő a futamidő végén dönthet úgy, hogy a maradványérték megfizetésével tulajdonjogot kíván szerezni a lízingtárgy felett.