Budapest Lízing

Internetbank / (befektetés)

Szerződésmódosítás

Minden, a szerződést érintő módosítás bejelentése illetve kérése történhet levélben vagy faxon. A bejelentéseket, kérelmeket kizárólag a szerződésszámra történő hivatkozással, (cégszerű) aláírással ellátva tudjuk elfogadni.

A következő kérésekkel kapcsolatban állunk rendelkezésére:

A szerződésemet lezárnám, vagy kivásárolnék belőle egy adott eszközt

Írásos szerződés lezárási kérelmét eljuttathatja hozzánk postai úton, faxon vagy e-mailen.
A beérkezett kérelemre szerződés lezárási ajánlatot küldünk, mely tájékoztató jellegű összegeket tartalmaz, mivel a számlázáskori árfolyam még nem ismert, így a forintösszeg árfolyamtól függően még változhat. Amennyiben az ajánlattal egyetért és aláírva visszajuttatja hozzánk, szerződését az ajánlatban szereplő dátummal lezárjuk. Elkészítjük a szükséges számlákat amelyeket átutalással rendezhetnek. A fizetési kötelezettség teljesítéséig társaságunk a tulajdonjogot fenntartja.

Szeretném átvállaltatni a szerződésemet a teljes kötelezettségekkel együtt

A szerződés futamideje alatt lehetőség van arra, hogy a szerződés eredeti kötelezettje a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit az eredeti szerződéses paramétereknek megfelelően - a Budapest Lízing által hitelképesnek minősített - harmadik személyre engedményezze.
Kérjük a mellékelt dokumentumokat kitöltve és aláírva visszaküldeni szíveskedjen postacímünkre.

Törlesztőrészlet átütemezését szeretném kérni

Kérjük töltse ki módosítási kérelmünket és aláírva küldje el részünkre postán vagy faxon az adatlapon kért dokumentumokkal együtt. Felhívjuk figyelmét, hogy kérelme alapján társaságunk hitelbírálatot végez, amely eredményének függvényében készítjük el a szerződésmódosításra vonatkozó ajánlatunkat. Amennyiben aláírva visszaküldi szerződésmódosítási ajánlatunkat és teljesülnek az ajánlatban előírt esetleges egyéb feltételek, úgy ügyfélszolgálatunk elvégzi a lízingszerződés módosítását.

Devizanem módosítását szeretném kérni

A futamidő során lehetőség van a lízingszerződés devizanemének megváltoztatására. Az átváltás minden a Budapest Lízingnél elérhető devizanemre lehetséges. Írásos adatlap kérelmében tüntesse fel, hogy mely devizára szeretné szerződését átváltani. Ezután munkatársaink kikalkulálják az új feltételek szerint fizetendő lízingdíjakat. Ha ajánlatunkat elfogadja megtörténik a lízingszerződés módosítása.

Bérbe szeretném adni a lízingelt eszközt

Bérbeadási szándékát írásban szíveskedjen jelezni felénk a bérbevevő pontos adatainak megjelölésével (név, székhely, adószám, bankszámlaszám) illetve az eszköz azonosító számával. Felhívjuk figyelmét, hogy a lízingtárgy bérbeadása a lízingbeadó engedélyéhez kötött, az eszköz engedély nélküli bérbeadása szerződésszegésnek minősül!