Tisztelt Pénztártagok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budapest Magánnyugdíjpénztár Igazgatótanácsa 2020.04.17-én ülésezett, és tekintettel a koronavírus helyzetre, a 2019. évi éves beszámolóval kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

A Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár Igazgatótanácsa a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV.10.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint, az Ellenőrző Bizottság és a könyvvizsgáló javaslatával egyezőleg elfogadja a Pénztár 2019. évi éves pénztári beszámolóját, a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a kiegészítő mellékleteket és az üzleti jelentést. Az Igazgatótanács megállapítja, hogy a Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár 2019. évi éves pénztári beszámolójának főbb mérleg adatai: mérlegfőösszeg: 38.670.211 eFt, likviditási és kockázati céltartalék 35.632 eFt, saját tőke: 414.562 eFt, fedezeti céltartalék: 38.152.857 eFt, továbbá ugyanezen Kormányrendelet 5.§ (7) bekezdése szerint a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napon összehívandó rendkívüli közgyűlés elé terjeszti.

Tisztelettel,
Budapest Magánnyugdíjpénztár