Gyakran ismételt kérdések

 • Miért érdemes magánnyugdíjpénztári tagnak maradni?
 • A jelenlegi jogszabályok alapján magánnyugdíjpénztári tagnak maradni egy ingyenes opció. Nem indokolt az azonnali TB- visszalépés, később azonos feltételekkel (egy esetleges törvényi változásig) is megtehető ugyanez! Sőt, ez a döntés még az állami nyugdíj összegének ismeretében is meghozható.


 • Miért kell tagdíjat fizetni?
 • A magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Mpt.) szerint a tagok legalább 70%-ának rendszeres tagdíjat kell fizetniük egyéni számlájukra. Amennyiben ez nem teljesül, úgy a Pénztár végelszámolásra kerül. (Mpt. 83. §: (1a) A pénztár jogutód nélkül végelszámolással megszűnik, ha a tagdíjfizető tagok száma a megelőző hat hónap átlagában legalább kettő hónapon keresztül a taglétszám hetven százaléka alá csökken.)
  A tagdíj mértéke 2019-re is 2.400 Ft/év, melynek 97,5%-a az Ön személyes megtakarítását képezi, és csupán 60 Ft fordítható a Pénztár működési költségeinek fedezésére.


 • Miért kell adományt fizetni?
 • A fentiekben említett jogszabály (Mpt.) 62/A § (1) bekezdése értelmében: A fedezeti tartalék javára a pénztár a tagdíj, tagdíjcélú támogatás legalább 97,5 százalékát köteles jóváírni. Ez azt jelenti, hogy működésre csak a befizetések 2,5%-a fordítható, ami az éves tagdíjra vetítve 60 Ft. Még az Mpt. 74.§ (4) bekezdése szerinti költséglevonással együtt is, egyéb bevétel hiányában nem marad más választása a pénztárnak, mint a nyugdíjcélú megtakarítások fenntartása érdekében működési támogatást kérni a tagjaitól.
  Ezért kérjük, hogy legalább évi 6.000 Ft-os összeggel támogassa a Pénztár működését.


 • Más magánnyugdíjpénztáraknál mekkora a tagoktól elvárt befizetések összege?
 • Forrás: a nyugdíjpénztárak honlapja: www.bpnyugdij.hu, www.mkbnyp.hu, www.horizontmagannyugdijpenztar.hu, www.szovetsegnyp.hu


 • Mit jelent az Mpt. 74.§ (4) bekezdése szerinti költséglevonás?
 • 2016. július 1-től hatályos jogszabály szerint (Mpt. 74.§ (4) bekezdése), valamint a Pénztár Szervezeti és Működési Szabályzatának 11.5. pontja alapján a Pénztárnak lehetősége van a tagokkal szembeni tárgyévi költségként elszámolni a tagok egyéni számlája tárgyévet megelőző év utolsó napján fennálló egyenlegének 0,3 százalékát, mely költségbe a vagyonkezelési tevékenység ellenértékét beszámítja. A Pénztár első alkalommal 2016. december 31-ével alkalmazta ezt a költséglevonást, mely összeget a Pénztár működésére fordíthatja. A költséglevonás jelentősen javította a Pénztár pénzügyi helyzetét, de önmagában még nem elégséges a hosszú távú működtetés fenntartásához, ezért van szükség mind a tagok által fizetett évi 6.000 Ft adomány befizetésére, illetve a költséglevonás alkalmazására is.


 • TB visszalépés esetén mi történik a befizetett tagdíjjal és működési támogatással?
 • A Társadalombiztosítási rendszerbe történő visszalépés során a tagok a visszalépő tagi kifizetés részeként, a reálhozammal együtt visszakapják a korábban önkéntesen befizetett tagdíjaikat. A működési támogatás 100%-ban a működési költségekre fordítható összeg, így az nem kerül visszafizetésre a TB-be történő visszalépés esetén.


 • Mit kell tudnia a nyugdíjszolgáltatásról annak, aki már elérte a nyugdíjkorhatárt vagy már nyugdíjas?
 • Kérjük, olvassa el a járadékszolgáltatásról szóló tájékoztatónkat!


 • Mire jó az Online Ügyfélszolgálati Rendszer?
 • Online ügyfélszolgálati rendszerünk segítségével tagdíját és működési célú támogatását már bankkártyával is befizetheti. Lekérdezheti egyéni számlaegyenlegét, portfólióját, befizetéseit, valamint egyszerűen módosíthatja elérhetőségi adatait.