Gyakran ismételt kérdések

 • Érdemes-e magánnyugdíjpénztári tagnak maradni?
 • A jelenlegi jogszabályok alapján magánnyugdíjpénztári tagnak maradni egy ingyenes opció. Nem indokolt az azonnali TB- visszalépés, később azonos feltételekkel (egy esetleges törvényi változásig) is megtehető ugyanez! Sőt, ez a döntés még az állami nyugdíj összegének ismeretében is meghozható.


 • Miért kell tagdíjat fizetni?
 • A magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Mpt.) szerint a tagok legalább 70%-ának rendszeres tagdíjat kell fizetniük egyéni számlájukra. Amennyiben ez nem teljesül, úgy a Pénztár végelszámolásra kerül. (Mpt. 83. §: (1a) A pénztár jogutód nélkül végelszámolással megszűnik, ha a tagdíjfizető tagok száma a megelőző hat hónap átlagában legalább kettő hónapon keresztül a taglétszám hetven százaléka alá csökken.)


 • Miért kell adományt fizetni?
 • A fentiekben említett jogszabály (Mpt.) 62/A § (1) bekezdése értelmében: A fedezeti tartalék javára a pénztár a tagdíj, tagdíjcélú támogatás legalább 97,5 százalékát köteles jóváírni. Ez azt jelenti, hogy működésre csak a befizetések 2,5%-a fordítható, ami az éves tagdíjra vetítve 60 Ft. Egyéb bevétel hiányában nem marad más választása a pénztárnak, mint a nyugdíjcélú megtakarítások fenntartása érdekében működési támogatást kérni a tagjaitól.


 • Mi történik a befizetett tagdíjakkal, ha a tag visszakerül a TB-be akár saját döntése alapján, akár a Pénztár végelszámolása miatt?
 • A Társadalombiztosítási rendszerbe történő visszalépés során a tagok a visszalépő tagi kifizetés részeként, a reálhozammal együtt visszakapják a korábban önkéntesen befizetett tagdíjaikat.


 • Mi történik a befizetett adománnyal, ha a tag visszalép a TB-be akár saját döntése alapján, akár a Pénztár végelszámolása miatt?
 • Az adomány 100%-ban a működési költségekre fordítható összeg, így az nem kerül visszafizetésre a TB-be történő visszalépés esetén.


 • Mit kell tudnia a nyugdíjszolgáltatásról annak, aki már elérte a nyugdíjkorhatárt vagy már nyugdíjas?
 • Kérjük, olvassa el a járadékszolgáltatásról szóló tájékoztatónkat!